Zbigniew Romańczuk | Przestrzeń interakcji

do 29 października 2014 | Galeria 022 | Warszawa

 

Zapraszamy do odwiedzenia wystawy indywidualnej dra hab. Zbigniewa Romańczyka, prof. nadzw. na Wydziale Malarstwa i nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie oraz prorektora AS ds. nauki i współpracy z zagranicą.

Organizatorzy o wystawie:

 

Przestrzeń interakcji/Interaction space

 

Prace Zbigniewa Romańczuka dotyczą szeroko rozumianej problematyki obrazu w epoce rozwoju technik reprodukcji, przetwarzania i kreowania obrazów prowadzących do ich hybrydyzacji oraz próbie interpretacji istoty obrazu malarskiego i jego statusu z perspektywy praktyki artystycznej. Definiując współcześnie pojęcie obrazu można odnieść jego właściwości zarówno do prac malarskich jak również do fenomenu ekranu. Ekran monitora definiując naszą rzeczywistość odsyła nas do zapisu cyfrowego, binarnego będącego rodzajem formalnego języka, przy pomocy którego tworzymy komunikat wizualny traktując go jako uniwersalny środek komunikacji. Kod binarny określa strukturę obrazu cyfrowego zbudowaną w oparciu o pixele, najmniejsze jednolite elementy obrazu. Pixelowa siatka, wyznaczająca geometryczny podział płaszczyzny ekranu bliska jest ideowym koncepcjom i doświadczeniom neokonstruktywizmu oraz malarstwa systemowego, nawiązuje do teorii i praktyki artystycznej Hard Edge, minimalizmu oraz współczesnego design’u i Neoabstrakcyjnej – Geometrii.

Anna Musiał – Gąsiorowska