Wystawa PLEXUS z udziałem naszych wykładowców

dr hab. Aurelia Mandziuk prof. AS oraz dr Dariusz Fodczuk uczestniczą w wystawie PLEXUS, która jest ósmym przedsięwzięciem łódzkiej grupy artystek Frakcja działającej od 2016 roku. Tym razem Frakcja zaprosiła do wspólnej przestrzeni inne artystki i artystów, z którymi wiąże je sieć powiązań, inspiracji czy zainteresowań.

PLEXUS to kolejne, ósme, przedsięwzięcie łódzkiej grupy artystek Frakcja działającej od 2016 roku. Grupa zrzesza artystki i teoretyczki działające indywidualnie w polu sztuki na pograniczu takich dziedzin jak intermedia, malarstwo, dokument, animacje, performance oraz działania in situ: https://pl.wikipedia.org/wiki/Frakcja_(grupa_artystek).

Według słownika Modern Latin z 1680 roku plexus oznacza „warkocz, sieć, splot”, rzeczownik odczasownikowy od „splatać, zaplatać, składać”. Plexus solaris to jeden z najpowszechniej znanych splotów nerwowych człowieka, splot słoneczny.
Nasze działania odnoszą się bezpośrednio do zagadnienia sieci i sieciowania (nawiązujemy również do tkackiej przeszłości miasta, ale bez ostentacji), pośrednio do zagadnień dialogu, mediacji, współpracy – z nich wyrasta koncepcja wystawy – call for action.