Wyparte dyskursy

12 grudnia 2014 | godzina 11.00 | 
Akademia Sztuki w Szczecinie | sala 228 (kominkowa)

 

Wyparte dyskursy – sztuka wobec zmian społecznych i deindustrializacji lat 90.Lata ‘90 były jednym z najciekawszych okresów w sztuce polskiej XX wieku. Twórczość w głównym nurcie została zdominowana przez problemy dyskursów ciała, władzy i religii przy jednoczesnym pominięciu odniesienia do błyskawicznie zachodzących przemian społecznych i ich szerokiego (w tym również politycznego) tła. Czy środowisko sztuki było tak mocno zakorzenione w projekcie transformacji, że nie mogło podjąć próby budowy autonomicznego języka do opisu zachodzących wówczas wydarzeń?

 Szczecin jako miasto portowe i silny ośrodek przemysłu stoczniowego jest miejscem, w którym rozmowa o recepcji deindustrializacji jest w szczególny sposób potrzebna. Silny ośrodek przemysłowy i miejsce kluczowych dla historii PRL wydarzeń politycznych z bardzo specyficzną strukturą społeczną w latach ‘90 stał się polem wielowymiarowej degradacji. Mocno zideologizowany projekt budowy przemysłów kreatywnych w przeciwieństwie do przechodzącej podobne przemiany poprzemysłowej Łodzi nie znalazł tu nigdy szerszego zrozumienia. To druga część problemu – pytanie o ideologiczne wykorzystanie kapitału symbolicznego sztuki jako siły napędzającej projekt przykrywający wielowymiarowe skutki deindustrializacji.

Uczestnicy (alfabetycznie): Paweł Brożyński /Katarzyna Górna /Mikołaj Iwański /Jacek Niegoda /Jerzy Kochan /Magdalena Radomska /Łukasz Skąpski /Ryszard Ziarkiewicz

projekt plakatu: Wojtek Duda

konfa-wyparte-dyskursy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *