Wyparte dyskursy | fotorelacja

12 grudnia 2014 | Sala Kominkowa Pałacu pod Globusem | Akademia Sztuki w Szczecinie

W konferencji naukowej pod tytułem: „Wyparte dyskursy – sztuka wobec zmian społecznych i deindustrializacji lat 90“ udział wzięli (wymienieni alfabetycznie): Paweł Brożyński /Katarzyna Górna /Mikołaj Iwański /Jacek Niegoda /Jerzy Kochan /Magdalena Radomska /Łukasz Skąpski /Ryszard Ziarkiewicz.

Lata ‘90 były jednym z najciekawszych okresów w sztuce polskiej XX wieku. Twórczość w głównym nurcie została zdominowana przez problemy dyskursów ciała, władzy i religii przy jednoczesnym pominięciu odniesienia do błyskawicznie zachodzących przemian społecznych i ich szerokiego (w tym również politycznego) tła. Czy środowisko sztuki było tak mocno zakorzenione w projekcie transformacji, że ni      e mogło podjąć próby budowy autonomicznego języka do opisu zachodzących wówczas wydarzeń?

 Szczecin jako miasto portowe i silny ośrodek przemysłu stoczniowego jest miejscem, w którym rozmowa o recepcji deindustrializacji jest w szczególny sposób potrzebna. Silny ośrodek przemysłowy i miejsce kluczowych dla historii PRL wydarzeń politycznych z bardzo specyficzną strukturą społeczną w latach ‘90 stał się polem wielowymiarowej degradacji. Mocno zideologizowany projekt budowy przemysłów kreatywnych w przeciwieństwie do przechodzącej podobne przemiany poprzemysłowej Łodzi nie znalazł tu nigdy szerszego zrozumienia. To druga część problemu – pytanie o ideologiczne wykorzystanie kapitału symbolicznego sztuki jako siły napędzającej projekt przykrywający wielowymiarowe skutki deindustrializacji

.wyparte0322wyparte0289wyparte0269wyparte0337wyparte0335wyparte0206wyparte0242

Organizator wydarzenia dr Mikołaj Iwański przygotowuje publikację pokonferencyjną.