Wszystkie wydarzenia są odwołane

Komunikat ws. działań profilaktycznych zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

W związku ze wzrostem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz kolejnymi przypadkami zachorowań na COVID-19 w Polsce wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin – po rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zdecydował o wprowadzeniu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się tego wirusa, a przez to zmniejszających ryzyko epidemii.

Minister zawiesza na obszarze całego kraju działalność dydaktyczną prowadzoną przez uczelnie wyższe. Dotyczy to kształcenia na studiach I stopnia, II stopnia (…) oraz zajęć na kursach i szkoleniach organizowanych w ramach uczelni, studiów podyplomowych lub innych form.

Na podstawie decyzji Ministra Rektor Akademii Sztuki zawiesza wszystkie zajęcia dydaktyczne na Akademii Sztuki w Szczecinie od dnia 12 marca do dnia 27 marca 2020 roku z możliwością przedłużenia.

W dniach 14-29 marca 2020 uczelnia będzie zamknięta dla studentów, pracowników dydaktycznych i gości. Dotyczy to wszystkich budynków uczelni (Pałac pod Globusem, Pałac Ziemstwa Pomorskiego, Centrum Przemysłów Kreatywnych, Kolumba). Prosimy wykorzystać ten czas na zostanie w domu – nie jest to czas wolny, a czas kwarantanny. Nie będą dostępne dla studentów, pracowników naukowo-dydaktycznych i gości pracownie, Dział Spraw Studenckich, Mediateka i laboratoria.

Pracownicy naukowo-dydaktyczni proszeni są o wykorzystanie tego czasu w formule pracy zdalnej, o ile to możliwe.

Studentów, którzy mają przedłużoną sesję, informujemy, że przedłużenie obowiązuje 3 dni po zakończeniu kwarantanny.

Wszystkie wydarzenia organizowane przez Akademię Sztuki w Szczecinie, a także organizowane przez podmioty zewnętrzne w przestrzeniach Akademii Sztuki w Szczecinie są odwołane od 12.03.2020 do 1.04.2020 włącznie! Szczegółowe informacje o nowych terminach wydarzeń będą podawane w osobnych komunikatach.

Zaplanowane na jutro (12.03.2020 r.) otwarte obrony dyplomów Wydziału Wzornictwa odbędą się w formule obron zamkniętych – tylko w obecności Komisji Egzaminacyjnej
i dyplomanta.

Decyzją Uczelnianej Komisji Wyborczej kalendarz wyborów zostaje przesunięty po wygaśnięciu kwarantanny – szczegóły zostaną ogłoszone w osobnym komunikacie.

 

Prosimy śledzić strony Uczelni – wszystkie informacje będą na bieżąco aktualizowane.