Wokaliści w mediach

Zachęcamy do lektury informacji o koncertach Wokalistów Akademii Sztuki w

Szczecinie, która została opublikowana w serwisie POLMIC w zakładce „newsy ze świata” – link:

http://www.polmic.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3092%3Awokalici-szczeciskiej-akademii-sztuki-znow-koncertuj-w-niemczech&catid=9%3Anewsy-ze-swiata&Itemid=39&lang=pl

 

 

na stronie głównej serwisu Infoludek.pl:

http://infoludek.pl/wiadomosci/single/id/4158 oraz w dziale Kultura – Muzyka poważna

 

Cameral music:

http://cameralmusic.pl/artykul/wokalisci-szczecinskiej-akademii-sztuki-znow-koncertuja-w-niemczech-8142.html

 

 

oraz w języku polskim i niemieckim na portalu transodra:

http://www.transodra-online.net/de/node/20203

http://www.transodra-online.net/de/node/20197

 

i po niemiecku na portalu Nach Stettin:

http://nachstettin.com/kultur/musik/855-musikalische-feuerwerke-fuer-perotti.html