Warsztaty wokalno-instrumentalne Bach Cantatas Summer Academy

25 lipca – 2 sierpnia 2015 | Akademia Sztuki w Szczecinie

prof. Agata Sapiecha (UM Warszawa), warsztaty instrumentalne

prof. Agnieszka Monasterska (AM Kraków), śpiew solowy

prof. Jadwiga Gałeska-Tritt (PPSSW Poznań), wokalny zespół kameralny i śpiew solowy

mrg Barbara Tritt (AM Poznań, asystent), wokalny zespół kameralny i śpiew solowy

Warsztaty obejmują pracę nad wybranymi kantatami J.S. Bacha.

Warsztaty dla wokalistów

  1. Uczestnictwo czynne: zajęcia solowe oraz wokalny zespół kameralny (wybrane arie – sopran, alt, tenor, bas oraz chóry z kantat).

Główne utwory wskazane na kurs to:

Kaffe–kantate (Kantata o kawie – arie basowe i sopranowe ora partie solowe z Kantaty 150 Nach dit, Herr verlanget mich

Ostateczna lista wybranych arii opublikowana zostanie do końca kwietnia. Organizatorzy udzielają drogą e-mailową informacji o wstępnych propozycjach dla każdego z głosów.

  1. Uczestnictwo bierne: wokalny zespół kameralny (chóry z kantat)

Kantata 150 Nach dir, Herr verlanget mich (wszystkie chóry)

Kaffe kantate (finałowy chór o kawie

Kantata 21 chór Ich hatte viel Bekummernis

 

Warsztaty dla instrumentalistów

Praca w zespole kameralnym (skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, klawesyn).

Realizacja wybranego materiału solowego oraz chóralnego Kantat J. S. Bacha oraz barokowych dzieł instrumentalnych.

Warsztaty dla dyrygentów

Udział w pracach wokalnych oraz instrumentalnych (praca z zespołem wokalnym). Bazą dla pracy są wszystkie utwory przewidziane w repertuarze wokalnym i instrumentalnym.

Uczestnictwo czynne:

wokaliści 500 zł + 100 zł wpisowe -> praca w klasach wokalnych, realizacja wybranych arii, ansambli, praca z klawesynistką,
udział w próbach zespołu chóralnego

instrumentaliści 500 zł + 100 zł wpisowe -> praca w zespołach instrumentalnych, konsultacje indywidualne, realizacja wskazanego repertuaru

dyrygenci 400 zł + 100 zł wpisowe   -> uczestnictwo w pracach zespołu instrumentalnego oraz chóru, konsultacje indywidualne z prof. Jadwigą Gałęską-Tritt (dyrygowanie) oraz z pedagogami kursu w odniesieniu do realizowanego repertuaru. Możliwość dyrygowania podczas prób chóralnych.

Organizatorzy dopuszczają sytuację dyrygowania podczas koncertów wyróżniających się dyrygentów.

Uczestnictwo bierne:

wokaliści 300 zł + 100 zł wpisowe   -> praca z klawesynistką, udział w próbach chóralnych – realizacja wskazanych chórów z Kantat

instrumentaliści 300 zł + 100 zł wpisowe     -> obserwacja wszystkich zajęć kursu

dyrygenci 250 zł + 100 zł wpisowe   -> obserwacja wszystkich zajęć kursu

zapisy i informacja 1996tmscp@gmail.com

Organizacja prof. Henryk Tritt(AS Szczecin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *