Warsztaty w Nadrensee | fotorelacja

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z warsztatów, które odbyły się w listopadzie w Nadrensee w ramach międzynarodowego projektu „Konfrontacje europejskie – poszukiwanie spójności i rozbieżności europejskiej myśli artystycznej twórców najnowszej generacji w obliczu kryzysu współczesnej sztuki”.

 

Warsztaty prowadzone były przez Kierownika Katedry Grafiki Artystycznej, dr hab Ewę Czerwińską-Romanowską, prof AS oraz mgr Martę Kołodziejską.
Jako myśl przewodnią autorki postawiły sobie „konfrontacje na pograniczu Polski i Niemiec”. Warsztaty odbyły się w grupie dzieci wychowywanych tuż przy granicy, dorastających w środowisku Polsko-Niemieckim, z uwzględnieniem naturalnej formy mieszania się kultur, konfrontacji stylu życia czy języka.

 

Zajęcia takie mają na celu nawiązanie współpracy z ośrodkami oświatowymi na pograniczu Polsko-Niemieckim oraz propagowanie aktywnego spędzania czasu. Celem priorytetowym Katedry Grafiki Artystycznej jest szerzenie wiedzy dotyczącej technik grafiki artystycznej.

Uczestnicy warsztatów poznali wybrane techniki druku wklęsłego i wypukłego oraz możliwości ich praktycznego zastosowania.

 

Ewa Czerwińska-Romanowska – dyplom magistra sztuki uzyskała w Akademii  Sztuk Pięknych w Poznaniu na Wydziale Malarstwa  Grafiki  i Rzeźby w 1997 roku. Kwalifikację I stopnia uzyskała w 2002 roku w dziedzinie sztuk plastycznych (dyscyplina: sztuki piękne) na Wydziale Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

W 2013 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk plastycznych, dyscyplina: sztuki piękne na Wydziale Grafiki i Malarstwa  Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

Od roku akademickiego 2013/14 jest profesorem nadzwyczajnym w Akademii Sztuki w Szczecinie.

 

Warsztaty w Nadrensee  2014

Warsztaty w Nadrensee 2014

Warsztaty w Nadrensee  2014

Warsztaty w Nadrensee 2014

Warsztaty w Nadrensee  2014

Warsztaty w Nadrensee 2014

Warsztaty w Nadrensee  2014

Warsztaty w Nadrensee 2014

Warsztaty w Nadrensee  2014

Warsztaty w Nadrensee 2014

Warsztaty w Nadrensee  2014

Warsztaty w Nadrensee 2014

Warsztaty w Nadrensee  2014

Warsztaty w Nadrensee 2014

Warsztaty w Nadrensee  2014

Warsztaty w Nadrensee 2014

Warsztaty w Nadrensee  2014

Warsztaty w Nadrensee 2014