W bieli i czerni. Muzyka fortepianowa przełomu XX i XXI wieku

6-7 grudnia 2018 | czwartek, piątek | Sala Kameralna | Pałac pod Globusem

Akademia Sztuki w Szczecinie zaprasza do udziału w projekcie, którego celem jest analiza zagadnień związanych z muzyką fortepianową przełomu XX i XXI wieku. Przewidywana jest część teoretyczna, której trzon stanowić będą wykłady współczesnych kompozytorów polskich oraz wybitnych wykonawców muzyki nowej, a także koncerty prezentujące od strony praktycznej różne aspekty omawianej problematyki. Celem tych zdarzeń jest stworzenie płaszczyzny do artystycznego i naukowego dialogu pomiędzy Akademią Sztuki i innymi ośrodkami artystyczno-naukowymi w Polsce, umożliwienie wymiany poglądów pomiędzy twórcami, wykonawcami, teoretykami i wszystkimi osobami interesującymi się zagadnieniami muzyki najnowszej, przyczynienie się do lepszego zrozumienia procesów zachodzących w tej dziedzinie sztuki oraz przybliżenie omawianej problematyki zarówno muzykom profesjonalistom, nie zajmującym się dotychczas muzyką współczesną, jak i słuchaczom amatorom. „W bieli i czerni” jest kontynuację projektów „(Od)głosy współczesności. Muzyka wokalno-instrumentalna początku XXI wieku” (17-18. 11 2017) oraz „Dialog nowoczesności z tradycją w muzyce XX i XXI wieku” (12-13. 05. 2017).

Zaproszenie do udziału w konferencji przyjęli: prof. Sławomir Czarnecki (Warszawa), dr hab. prof. AM Magdalena Lisak (Katowice), dr hab. prof. AM Artur Kroschel (Poznań), dr hab. prof. AM Marcin Tadeusz Łukaszewski (Warszawa), dr Anna Ignatowicz-Glińska (Warszawa), dr Katarzyna Kwiecień-Długosz (Zielona Góra/Poznań), dr Aldona Nawrocka-Woźniak (Warszawa) i dr Marcin Kopczyński (Bydgoszcz). Ponadto w konferencji udział weźmie mgr Aleksandra Garbal (Toszek) i mgr Andrzej Kopeć (Warszawa). Akademię Sztuki w Szczecinie reprezentować będą dr Alicja Delecka-Bury i dr Artur Cieślak.

Podczas koncertów zaprezentowane zostaną utwory fortepianowe oraz kameralne z istotnym udziałem fortepianu. W programie znajdą się kompozycje Aleksandry Garbal, Anny Ignatowicz-Glińskiej, Katarzyny-Kwiecień Długosz, Aldony Nawrockiej-Woźniak, Mariana Borkowskiego, Artura Cieślaka, Sławomira Czarneckiego, Ryszarda Gabrysia, Marcina Kopczyńskiego, Artura Kroschela, Marcina Tadeusza Łukaszewskiego, Pawła Łukaszewskiego i Dariusza Przybylskiego. Wykonawcami będą: Beata Dunin-Wąsowicz (sopran), Anna Lewicka-Capiga (fortepian), Magdalena Lisak (fortepian), Dorota Maciaszczyk (fortepian), Aldona Nawrocka-Woźniak (fortepian), Anna Paras (fortepian), Paula Preuss (skrzypce), Klara Świdrów (wiolonczela), Natalia Wesołowska (wiolonczela), Krzysztof Figiel (fortepian), Bogusław Jakubowski (klarnet), Marcin Kopczyński (fortepian), Andrzej Kopeć (elektronika), Radosław Kurek (fortepian) i Marcin Tadeusz Łukaszewski (fortepian). Utworowi Anny Ignatowicz-Glińskiej towarzyszyć będzie wizualizacja przygotowana przez Radosława Nagaya (Akademia Sztuki, Wydział Malarstwa i Nowych Mediów).

Zgłoszenia udziału w konferencji wraz z tematem wystąpienia prosimy przysyłać do 29 listopada 2018 na adres mailowy Artura Cieślaka, kierownika projektu: artur.cieslak@akademiasztuki.eu. Zainteresowanym prześlemy formularz oraz informacje organizacyjne. Opłata konferencyjna: 200 zł