„To czuć! Projektowanie dla zmysłów”

23 marca 2017 | czwartek |o godzinie 18.00 | Galeria R+  | Pałac pod Globusem | pl. Orła Białego 2

To czuć! Projektowanie dla zmysłów

„Moje ciało jest pępkiem mojego świata, ale nie z uwagi na przyjęcie centralnej perspektywy, lecz jako miejsce wszystkich odniesień, pamięci, wyobraźni i integracji”
Juhani Pallasmaa

Ciało to centrum naszego doświadczenia i przewodnik po materialnym świecie. Zmysły “mieszkają” w sobie nawzajem; współpracując ze sobą, dostarczają nam informacji o rzeczywistości. Doświadczanie świata zestraja się w pamięci haptycznej (gr. haptikos ‘odnoszący się do dotyku’): w pojmowaniu rozciągłości, przestrzenności i złożoności przedmiotów. I wchodzenia z nimi w interakcje.
Według nauki, gdy przychodzimy na świat, rzeczywistość odbieramy wielozmysłowo, synestetycznie. W miarę dorastania mózg porządkuje bodźce – tworzą się schematyczne szuflady zarówno w naszym aparacie sensorycznym, jak i językowym. Nasza interakcja ze światem materialnym, ale też z własnym ciałem, spłaszcza się, powszechnieje. A aparat zmysłowy to potężne narzędzie komunikacji, którego siła słabnie w kulturze zdominowanej przez wzrok.

Projektowanie, jako ujarzmianie materii świata, kryje w sobie dwa napięcia: zarówno tworzenie obiektów, jak i ich doświadczanie. Oba nierozerwalnie współistniejące. Jak pielęgnować pierwotną, sensoryczną wrażliwość, by w ten sam sposób – sensoryczny, empatyczny – kształtować materię? Jak tworzyć produkty i usługi czerpiąc dane płynące ze zmysłów?

Projektanci, których prace zostały pokazane na wystawie, zwrócili się do ciała jako centrum doświadczeń, emocji i wiedzy o świecie. Podmiotem doznającym i przedmiotem badań uczynili ciało – które odczuwa, nie kalkuluje. Jest źródłem przyjemności i bólu, czuje zapach, dotyk, kształt, absorbuje kolor. Jest fizjologiczną maszyną, inspiracją, medium wypowiedzi. I staje się centrum obserwacji i potężnym narzędziem badawczym.

Powstały projekty sensualne, odwołujące się do strefy czucia, nie do racjonalnego porządku formy i funkcji. Obiekty, które mają swoje walory formalne, funkcjonalne i użytkowe. Ale poprzez ukłon w stronę ciała otrzymujemy subiektywne, osobiste studia przypadków, które, dzięki zastosowaniu narzędzi projektowej wypowiedzi zyskują uniwersalny, zobiektywizowany wymiar.

Jakie jest ciało? Ciało jest fizyczne, poddane fizjologii i rytmowi natury, psychologiczne – stanowi źródło emocji i wrażliwości, ale i wiedzy o świecie, wreszcie – ciało społeczne – podlegające ocenie, stereotypom, kulturowym normom i zakazom.

Ciało opowiada nam historie, w które warto się wsłuchać.

Obiekty na wystawie służą doświadczaniu. Można (a nawet trzeba!) ich dotykać, wąchać, smakować, słuchać, oglądać. To czuć!
Agata Kiedrowicz

Partner: School of Form

kurator wystawy: Agata Kiedrowicz
kurator galerii: Marta Dziomdziora
Wystawa czynna do 13 kwietnia 2017.

Uczestnicy:
Aleksandra Bloch, Katarzyna Durlak, Klaudia Filipiak, Kamila Iżykowicz, Agata Kiedrowicz, Helena Opasek, Monika Sobczak, Ernest Warzocha

Galeria R+ jest otwarta od wtorku do soboty, w godzinach 15.00 – 19.00.
Wstęp bezpłatny.

Wydarzenie na portalu Facebook.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *