„Technologie obrazowania w komunikacji, sztuce i naukach społecznych” dofinansowane przez MNiSW

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydział Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie  otrzymał środki finansowe przeznaczone na finansowanie kosztów dodatków do wynagrodzeń osób biorących udział w realizacji projektu pn. „Technologie obrazowania w komunikacji, sztuce i naukach społecznych” w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „HORYZONT 2020” w wysokości 153 239,00 zł do wydatkowania do roku 2021.

 

Technologie wizualne mają ważne znaczenie dla repertuaru najistotniejszych ludzkich kompetencji, ponieważ wraz z nimi pojawia się nowy język wizualnej narracji oraz nowy sposób odczytywania znaków wizualnych. Ażeby rozpoznać i opisać możliwości i ograniczenia charakterystyczne dla technologii wizualnych we współczesnej ikonosferze my, badacze instytucji partnerskich w ramach projektu TICASS, stawiamy następujące pytania:

JAK LUDZIE W RÓŻNYCH MIASTACH ODCZYTUJĄ I POSTRZEGAJĄ ZNAKI WIZUALNE, IKONY, KODY QR, OBRAZY DIAGNOSTYCZNE I GRAFIKI CYFROWE?

JAK TECHNOLOGIE WIZUALNE FUNKCJONUJĄ W RÓŻNYCH MIASTACH, RÓŻNYCH KRAJACH I NA RÓŻNYCH KONTYNENTACH?
Instytucje uczestniczące w projekcie:
Akademia Sztuki w Szczecinie (AASZ) – Polska, Koordynator;
Università degli Studi di Macerata (UNIMC) Włochy, Beneficjent;
Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie (PUNO) – Wielka Brytania,
Beneficjent;
Stowarzyszenie Edukacja, Nauka, Kultura (SENK) – Polska, Beneficjent;
Univerzita Jana Evangelisty Purkyne v Usti nad Labem (UJEP) – Republika Czeska, Beneficjent;
University of the Witswatersrand (WITS) – Republika Południowej Afryki, Partner.

Czas trwania projektu: 48 miesięcy.
Data rozpoczęcia projektu: 1 maja 2017.
Data zakończenia projektu: 30 kwietnia 2021.

Kwota finansowania z Komisji Europejskiej: 630 000 Euro.

Jednostka prowadząca z Akademii Sztuki w Szczecinie: Wydział Malarstwa i Nowych Mediów w Szczecinie
Zespół badawczy:
dr Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz – Główny Koordynator
prof. Zbigniew Romańczuk
dr Magdalena Małachowska
mgr Aurelia Nowak

 

Więcej informacji o projekcie: http://www.akademiasztuki.eu/WMINM/Artykul/projekty-wydzialowe#technologie-obrazowania-w-komunikacji-sztuce-i-naukach-spolecznych

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 734602.