Tagged: Bogusław Rottermund

Bogusław Rottermund/Twoja Muza nr 5/2015

W najnowszym numerze czasopisma Twoja Muza prof. dr hab. Bogusław Rottermund w artykule Haydn na fortepianie analizuje najnowsze interpretacje Bobby’ego Mitchella, grającego na zabytkowym instrumencie z XVIII w. Nagrania sonat klasyków wiedeńskich realizowane na...

Bogusław Rottermund | artykuł

W trzecim tegorocznym numerze czasopisma muzycznego TWOJA MUZA ukazał się artykuł prof. dra hab. Bogusława Rottermunda – kierownika Katedry Fortepianu WI – poświęcony spuściźnie  Xaverego Scharwenki (1850-1924). Ten urodzony w Szamotułach Niemiec czesko-polskiego pochodzenia, ...

Bogusław Rottermund | „Twoja Muza”

W majowym numerze czasopisma muzycznego „Twoja Muza” ukazały się dwa kolejne artykuły pióra prof. dra hab. Bogusława Rottermunda – kierownika Katedry Fortepianu Wydziału Instrumentalnego Akademii Sztuki w Szczecinie. Z pismem tym autor współpracuje regularnie...

Schubertiada – międzynarodowy koncert w Pałacu pod Globusem

W niedzielę 26 kwietnia w Pałacu pod Globusem w Szczecinie odbyła się wspaniała międzynarodowa Schubertiada. Porozumienie w sprawie wspólnej organizacji wydarzenia podpisały jeszcze w marcu trzy instytucje: Szczecińska Akademia Sztuki, Stowarzyszenie Muzyczne (Musikverein) „BEL...

IV Naukowa Sesja Pianistyczna

24 i 27 kwietnia 2015 | piątek | Pałac Pod Globusem | sala 006   IV NAUKOWA SESJA PIANISTYCZNA ALEKSANDER SKRIABIN (w setną rocznicę śmierci) 24 kwietnia 2015 | piątek | godzina 9.00 | Pałac Pod...

Bogusław Rottermund | „De Musica”

Prof. dr hab. Bogusław Rottermund (Wydział Instrumentalny, Katedra Fortepianu) opublikował na łamach „De Musica” (red. naczelny prof. dr hab. Michał Bristiger, dr. h. c.) w zeszycie „Krytyka Muzyczna Nr 9” dwunastą już pracę naukową,...

Bogusław Rottermund | „De Musica”

Prof. dr hab. Bogusław Rottermund (Wydział Instrumentalny, Katedra Fortepianu) opublikował na łamach „De Musica” (red. naczelny prof. dr hab., dr. h. c. Michał Bristiger) w zeszycie „Krytyka Muzycna Nr 9” kolejną pracę naukową Jan...

Bogusław Rottermund | “De Musica”

Na łamach czasopisma De Musica pod red. prof. Michała Bristigera, w zeszycie Krytyka Muzyczna nr 9 pojawił się najnowszy artykuł prof. dra hab. Bogusława Rottermunda pt. Marcin Masecki i jego dekonstrukcja sonat D. Scarlattiego....

Bogusław Rottermund | Bieszczady bez granic

W pierwszym tygodniu lutego br. prof. dr hab. Bogusław Rottermund był wykładowcą jubileuszowego X Międzynarodowego Forum Pianistycznego Bieszczady bez granic – Sanok 2015. występując z wykładem „Chopinowski idiom w interpretacjach Tatiany Shebanovej” oraz będąc...