Synestezja – wystawa prac wykładowców i studenta WSW

do 5 lutego 2017 | Galeria Artus, Centrum Kultury Dwór Artusa | Rynek Staromiejski 6 | Toruń

Podczas wystawy prezentowane są prace wykładowców WSW:

Ireneusza Kuriaty,

Małgorzaty Kopczyńskiej,

Doroty Tołłoczko- Femerling,

Elżbiety Wasyłyk,

oraz studenta III roku WSW Andrzeja Wochnika

Temat wystawy firmuje termin SYNESTEZJA, który wywodzi się od greckich słów syn – razem i aisthesis – czucie. Jak podaje słownik: synestezja to psychologiczne zjawisko ścisłego kojarzenia ze sobą i niejako utożsamianie pewnych wrażeń, wyobrażeń i spostrzeżeń, otrzymywanych przy pomocy różnych organów zmysłowych i posiadających odmienną naturę, np. ścisłe łączenie ze sobą pewnych kolorów z pewnymi tonami czy rodzajami melodii.

Naukowcy badający percepcję zauważają, że współczesny człowiek, żyjący w społeczeństwie, w którym co dzień oddziałują na niego niezliczone czynniki, zaczyna lepiej przyswajać rzeczywistość kiedy jest ona właśnie wieloraka. Innymi słowy łatwiej nam pojmować świat, gdy oddziałują na nas dodatkowe bodźce. Owa wielokulturowość to znak naszych czasów obecna niemal w każdej dziedzinie sztuki. Widzimy to zarówno w sztukach wizualnych, jak i w muzyce współczesnej tak często wzbogacanej efektami akustycznymi.

Na wystawie prezentowanej w Galerii Artus, zgromadzono prace artystów, którzy starają się ową wielokulturowość realizować w praktyce. Dzieła mogą być pretekstem do przemyśleń nad wielozmysłowym postrzeganiem sztuki i nad granicami jej pojemności.

 synestezja

Wystawa czynna do 5 lutego 2017.

Więcej info na stronie Organizatora – http://artus.torun.pl/events/synestezja-wystawa/