Sympozjum Technologie Obrazowania w komunikacji, sztuce i nauce.

7-9 kwietnia 2016 | czwartek – sobota | Centrum Przemysłów Kreatywnych | Sala Konferencyjna (nr 108) | Akademia Sztuki | Plac Orła Białego 2 | Szczecin

WAŻNE: Sympozjum ma charakter zamknięty. Osoby chcące uczestniczyć biernie w prezentacjach proszone są o wysłanie zgłoszenia na adres email: anna.sienkiewicz@akademiasztuki.eu
Decyduje kolejność zgłoszeń (przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone wiadomością email).

Miejsce wydarzenia:
Centrum Przemysłów Kreatywnych – Sala Konferencyjna (nr 108)
wejście przez:
Akademię Sztuki
Plac Orła Białego 2.

Wydział Malarstwa i Nowych Mediów organizuje międzynarodowe sympozjum przygotowawcze do złożenia wniosku do Komisji Europejskiej, w ramach programu Reasearch and Innovation Staff Exchange, Marie Sklodowska-Curie Actions, Horizon2020, na projekt poświęcony technologiom obrazowania.

Projekt dotyczy możliwości i ograniczeń czytania obrazów w przestrzeniach transferu (mobilności) ludzi w miejskim środowisku.

Głowny problem badawczy stanowi brak w programach edukacyjnych nauczania czytania i interpretacji komunikatów wizualnych obecnych w przestrzeniach społecznych, co jest konieczne dla świadomej, kulturowo rozwiniętej komunikacji w perspektywie globalnej.

Podczas seminarium projekt „Technologie Obrazowania“ zostanie przedstawiony i przedyskutowany, a reprezentanci partnerskich instytucji zaprezentują swój wkład organizacyjny i badawczy. Partnerom pozaeuropejskim zostaną wówczas przekazane do podpisu Letters of Commitment.

Uczestnicy sympozjum:

Akademia Sztuki w Szczecinie

University in Oslo

Jan Evangelista Purkyne University in Usti nad Labem

University of the Witswatersrand, Johannesburg – Skype

PACO Design Collaborative, Włochy, Prof. Fabrizio Pierandrei – Skype

City University in Hong Kong – Skype

Kierownictwo projektu: dr Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz

Seminarium jest finansowane w ramach konkursu „Granty na granty” na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Pełny program sympozjum dostępny na stronie:
http://wminm.akademiasztuki.eu/Wydzial/Artykul/technologie-obrazowania-w-komunikacji-sztuce-i-naucetechnologies-of-imagining-in-communication-art-and-science

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *