Stypendia naukowe dla naszych studentów!

Agata Legawiec (architektura wnętrz, WSW), Anna Kosińska (instrumentalistyka WI), Paulina Żukowska (edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej WEM) oraz Rafał Żarski (grafika-multimedia, WMiNM) otrzymali stypendia naukowe Prezydenta Miasta Szczecin.

Program stypendialny ma celu promować młodych i zdolnych. Takie osoby są tu dzisiaj z nami. Jesteście atutem naszego miasta, dlatego serdecznie Wam gratuluję, mam nadzieję, że dalej będziecie poszerzać swoją wiedzę. Niech te stypendia służą Wam do tego abyście mogli dalej rozwijać swoje aspiracje naukowe i zawodowe – powiedział Piotr Krzystek prezydent Szczecina.

To 9 edycja stypendiów prezydenta miasta Szczecina. Program stypendialny dla najzdolniejszych studentów i doktorantów funkcjonuje od października 2010 roku. W tej edycji stypendia otrzymało 4 studentów oraz 5 doktorantów.

Laureatami nagród są studenci/doktoranci mogący wykazać się (oprócz odpowiedniej średniej ocen w przypadku studentów) publikacjami książkowymi, artykułami opublikowanymi w czasopismach specjalistycznych, nagrodami i wyróżnieniami w konkursach krajowych i zagranicznych, otrzymaniem grantów badawczych, wystąpieniami na konferencjach, sympozjach, certyfikatami, uzyskanymi patentami, współpracą w preferowanych dziedzinach z przedstawicielem gospodarki (przedsiębiorcą).

 

Przypominamy jednocześnie, że rozpoczyna się kolejna edycja programu stypendialnego Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów  i doktorantów.  Wnioski o stypendium naukowe należy składać w Urzędzie Miasta Szczecin, w Biurze Strategii, pok. 407, pl. Armii Krajowej 1 (IV piętro, skrzydło Urzędu Miasta przy ul. Odrowąża), w terminie od 2 do 10 marca 2015 roku do godz. 15.00.

 

Szczegółowe informacje na temat warunków jakie muszą spełniać kandydaci ubiegający się o stypendium oraz wzory niezbędnych dokumentów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin:

http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_50573.asp

Materiały promocyjne Urzędu Miasta Szczecin.

IMG_3032 IMG_2999

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *