Studentka i Absolwentka Wydziału Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie zakwalifikowane do wystawy!

Katarzyna Czarnogrecka, studentka I roku II st. grafiki projektowej oraz Aleksandra Szymańska, absolwentka studiów II stopnia grafiki artystycznej, zostały zakwalifikowane do wystawy 10 Biennale Grafiki Studenckiej.

Więcej info na https://www.facebook.com/Biennale-Grafiki-Studenckiej-163259820377458/?fref=ts