„Street-art, graffiti, wandalizm – w kontekście estetyki środowiskowej Arnolda Berleanta”

Zapraszamy do lektury tekstu dr Aleksandry Łukaszewicz Alcaraz pt. „Street-art, graffiti, wandalizm – w kontekście estetyki środowiskowej Arnolda Berleanta”. Tekst został opublikowany w monografii książkowej wydanej przez Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pt. „Przestrzeń publiczna i państwo dobrobytu” pod redakcją Mariusza Baranowskiego i Piotra Cichockiego.

Abstrakt:
W kontekście współczesnej dyskusji na temat graffiti i street-artu uważam, że warto poddać analizie pole estetyczne, ażeby określić różnice pojęciowe pomiędzy street-artem, graffiti i śladami wandali, do których odnoszę się w sposób zbiorczy jako do „obrazów miejskich”.  Te różne formy wizualnej interwencji w organizm miasta mogą być odpowiednio scharakteryzowane w perspektywie estetyki środowiskowej rozwijanej obecnie przez Arnolda Berleanta.

Więcej o książce:
http://wns.amu.edu.pl/strona-glowna/zycie-wydzialu/wydawnictwo/publikacje

Link do publicznie dostępnego tekstu artykułu:
https://www.academia.edu/31256438/Street-art_graffiti_wandalizm_-_w_kontek%C5%9Bcie_estetyki_%C5%9Brodowiskowej_Arnolda_Berleanta