Rektorska w Nowej

do października 2014 | Galeria Nowa | Szpital Zdroje

Zapraszamy Państwa na kolejne wydarzenie w ramach „Galerii Rektorskiej”. Prezentujemy kolekcję plakatów, jaką w ciągu trzech lat udało nam się zebrać dzięki uprzejmości i szczodrości artystów, których gościliśmy dotychczas w Galerii – między innymi: Ireneusza Kuriaty, Nikodema Pręgowskiego, czy Agnieszki Dajczak. Dzięki obecnej wystawie nasza kolekcja wzbogaci się o dzieła Lexa Drewinskiego, Leszka Żebrowskiego, Justyny Machnickiej, Agaty Pełechaty – twórców związanych z Wydziałem Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie.

Galeria Rektorska, w związku z modernizacją Pałacu pod Globusem, kontynuuje podróż po Szczecinie, tym razem przybywa z wystawą do Galerii Nowa w Szpitalu w Zdrojach. Serdecznie zapraszamy!