„Ręka muzyka” – prezentacja metody i wyniki wstępne analizy miograficznej

Podczas Kongresu Ortopedów Polskich w Krakowie w ub. tygodniu zaprezentowano wyniki badań nad napięciem mięśni podczas gry na skrzypcach. Sa to jedne z pierwszych i nielicznych tego typu pomiarów prowadzone od roku przez prof. Henryka Tritta we współpracy z Katedrą i Kliniką Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W uwagi na oryginalność problematyki i podejście do tematu prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem środowiska ortopedów. Wstępne wyniki pomiarów ukazały wadliwą pracę lewej ręki podczas gry na skrzypcach, nieprawidłowość napięcia odpowiednich mięśni, co doprowadza do bólu i niejednokrotnie kontuzji. Badanie będą prowadzone na szerszą skalę. W przygotowaniu zbiorowa praca naukowa.

Piotr Czarnecki 1, Henryk Tritt 2, Marta Jokiel 1, Leszek Romanowski 1

„Ręka muzyka” – prezentacja metody i wyniki wstępne analizy miograficznej

  1. Katedra i Klinika Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  2. Akademia Sztuki w Szczecinie

 

Wstęp: Profesjonalni muzycy podobnie jak sportowcy spędzają kilkadziesiąt godzin miesięcznie doskonaląc swój warsztat. W ciągu wielokrotnie powtarzających się ćwiczeń mięśnie tułowia oraz kończyn górnych narażone są na przeciążenia w związku z długotrwale trwającym napięciem mięśni. Błędy w technice wykonywania utworów, brak praktyki i konsultacji oraz brak odpowiednich ćwiczeń w ramach rozgrzewki mogą doprowadzić do powstania kontuzji. Pomimo rozwijającej się wiedzy na temat badań biomechanicznych i klinicznych niewiele prac podejmuje tematykę przeciążeń kończyn górnych u muzyków.

Celem pracy było stworzenie metodyki oceny pracy mięśni kończyny górnej podczas gry na skrzypcach.

Materiał i metodyka: W celu oceny pracy mięśni kończyny górnej podczas gry na skrzypcach wykorzystano aparat Noraxon Telemyo – urządzeniu do elektromiografii powierzchniowej. Ocenie poddano mięśnie: czworoboczny grzbietu po prawej i lewej stronie, naramienny w części środkowej i przedniej, mięsień dwugłowy ramienia oraz mięśnie zginacze i prostowniki przedramienia. Podczas badania wykorzystano elementy wideorejestracji utworów. W ocenie pracy mięśni wykorzystano parametry pozwalające na ocenę przeciążenia (natężenie, częstotliwość) oraz wykorzystano różne wzorce – zmiany tempa gry, błędy techniczne.

Wyniki: W trakcie badania podczas prawidłowej technicznie gry zaobserwowano wysoki poziom napięcia mięśnia czworobocznego grzbietu po stronie skrzypiec oraz wyraźną przewagę aktywacji mięśnia bicepsa po stronie przeciwnej. W przypadku powielanych błędów technicznych zaobserwowano znaczne zwiększenie napięcia w obrębie mięśni prostowników nadgarstka i palców oraz znaczne zwiększenie pracy mięśnia naramiennego. Podczas zmiany tempa gry zaobserwowano kumulację napięć o charakterze tężcowym w obszarze mięśni przedramienia oraz bicepsa.

Wnioski: ustalona metodyka pozwala na ocenę pracy mięśni kończyny górnej podczas gry na skrzypcach, pozwala na ustalenie powstania przeciążeń w obrębie mięśni oraz wychwycenie ewentualnych błędów technicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *