„Przy oknie” | prof. Andrzej Maciej Łubowski

27 października 2017 |  piątek |  godzina 17.00 | Galeria R+

Wystawa czynna do 14 listopada 2017.

Po wernisażu, w Sali Kameralnej o godzinie 17.40, prof. Andrzej Maciej Łubowski wygłosi prelekcję na temat własnej twórczości.

Profesor Andrzej Maciej Łubowski ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie dyplomem z malarstwa w pracowni Stefana Gierowskiego. Zrealizował około pięćdziesięciu wystaw indywidualnych. Jego twórczość można było oglądać m.in. w Japonii, Kanadzie, Norwegii, Niemczech, Gruzji, Bułgarii czy na Kubie.
Jego prace znajdują się w kolekcjach Muzeum Narodowego w Szczecinie, Poznaniu, w Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu czy Muzeum A. Puszkina w Moskwie. Ponadto Jego prace znajdują się w stałej ekspozycji Muzeum Narodowego w Gdańsku, a przede wszystkim w prestiżowej kolekcji Sztuki XX i XXI wieku Muzeum Sztuki w Łodzi, obok prac takich artystów jak Picasso czy Andy Warhol. W 2010 został laureatem Medalu Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Od 1972 roku należy do Związku Polskich Artystów Plastyków. Obecnie jest kierownikiem Katedry Rysunku, Malarstwa, Rzeźby i Sztuk Wizualnych na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej.

Wystawa czynna do 14 listopada 2017.
Wydarzenie na portalu Facebook.