Przejścia Graniczne

24 kwietnia 2015 | Miejska Galeria 13 Muz | Szczecin

15 maja | Galeria Biała | Lublin

Prace wykładowców Akademii Sztuki w Szczecinie prezentowane będą podczas wspólnego projektu dwóch galerii: Białej z Lublina i 13muz ze Szczecina. Projekt zakłada naprzemienną prezentację sztuki, związanej z tymi dwoma lokalizacjami, w miastach oddalonych od siebie o ponad 600 kilometrów.

W Lublinie pokazane zostaną prace miedzy innymi Kamila Kuskowskiego, Pawła Kuli, Piotra Klimka, Roberta Knutha, Jerzego Mazzola, Artura Malewskiego, Keda Olszewskiego, Bartłomieja Otockiego, Arkadiusza Piętaka, Andrzeja Wasilewskiego i Agaty Zbylut.

Wystawa do 12.06.2015

 

Autorzy o projekcie:

Geograficzny dystans obu ośrodków od siebie, ich skrajne względem centrum usytuowanie, relacja wschód – zachód i bezpośrednia bliskość granic prowokują do porównania dorobku instytucji kultury działających według odmiennych strategii wystawienniczych. Kuratorzy projektu wybrali grono artystów utożsamiających się z omawianymi galeriami a spośród ich dorobku realizacje najbardziej dla danego miejsca reprezentatywne.

Więcej na ten temat:

http://13muz.eu/news/pokaz/837/aktualnosci/Przejscia-Graniczne-projekt-wystawienniczy-24.04