Prof. Mirosław Pawłowski, Agnieszka Jankiewicz oraz Andrzej Wochnik zakwalifikowani do wystawy pokonkursowej

Międzynarodowe Triennale Grafiki 2018

Wykładowcy Wydziału Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie – prof. Mirosław Pawłowski i Agnieszka Jankiewicz oraz laborant Andrzej Wochnik (student I roku, II stopnia na kierunku Grafika Artystyczna), zostali zakwalifikowani do Wystawy Głównej Międzynarodowego Triennale Grafiki 2018.

Międzynarodowe Triennale Grafiki w 2018 roku odbędzie się w nowej formule. Nadal będzie miało charakter otwartego konkursu, gdyż jest to istotna wartość wypracowana w minionych dekadach, ale jednocześnie celem nowej edycji Triennale będzie ukazanie złożonej istoty procesu graficznego i przybliżenie jej w możliwie najpełniejszej formie szerokim kręgom odbiorców.

Nowa formuła Wystawy Głównej Międzynarodowego Triennale Grafiki zakłada stworzenie wizualnej definicji medium graficznego w jego wieloaspektowości i złożoności. W związku z tym, wzorem lat ubiegłych, do konkursu zgłosić można od 1 do 4 prac, przy czym Jury Konkursu, w przypadku zgłoszenia obejmującego od 2 do 4 prac, będzie traktowało prace jako zestaw i jako taki kwalifikowało na Wystawę Główną. Decyzja ta wiąże się z naszym przekonaniem, że twórczość graficzna jest procesem rozpisanym na wiele realizacji i najpełniejszy wyraz osiąga prezentowana jako zestaw lub seria. Pragniemy zaznaczyć, że pojedyncze prace będą brane pod uwagę w takim samym stopniu jak zestawy, jeśli stanowią zamkniętą formą graficzną.

Ponadto pragniemy zwrócić się do artystów zgłaszających prace na Konkurs o dołączenie do zgłoszenia materiałów kontekstowych pogłębiających odbiór zgłaszanych prac. W ramach materiałów kontekstowych można będzie zaprezentować: krótkie filmy obrazujące proces powstawania nadesłanych prac, teksty i materiały wizualne stanowiące inspirację lub ważny punkt odniesienia dla poszczególnych prac oraz wszelkie inne materiały, które przyczynią się do pełniejszego zobrazowania procesu twórczego. Materiały kontekstowe zostaną przedstawione podczas obrad Jury Konkursu, a po wybraniu prac na Wystawę Główną będą prezentowane jako uzupełnienie prac zarówno w formie elektronicznej, jak i drukowanej w zależności od możliwości Organizatora i specyfiki samych materiałów kontekstowych. [materiały Organizatora]

 

Otwarcie Wystawy Głównej odbędzie się 6 lipca 2018.

 

Więcej na stronie Organizatora.

http://www.triennial.cracow.pl/

 

Lista zakwalifikowanych. – http://www.triennial.cracow.pl/strona_g%C5%82%C3%B3wna/4195-Wyniki_obrad_Jury_Konkursu_Mi%C4%99dzynarodowego_Triennale_Grafiki_2018.html