Prof. Lex Drewinski w Teheran Museum of Contemporary Art

2. maja 2016 o godz. 17:00 w Muzeum Sztuki Współczesnej w Teheranie prof. Lex Drewinski wygłosi wykład na temat swojej twórczości. Wykładowi towarzyszyć będzie wystawa plakatów. Udział prof. Lex Drewinskiego jest częścią projektu  ”Design Special Poland” zorganizowanego w ramach ”World Graphics Day” w Iranie. Wydarzenie ma na celu zaprezentowanie nowoczesnego oblicza polskiego projektowania graficznego ze szczególnym naciskiem na jego związek ze współczesnym plakatem.

lexDrewinskiPolishPoster