Prof. Lex Drewinski w jury konkursu Right to Healthcare”

Prof. dr hab.Lex Drewinski został zaproszony do jury międzynarodowego konkursu na plakat pt.: „Right to Healthcare”. Jest to siódma z kolei edycja konkursu na plakat „Poster for tommorow”. Edycja jest każdorazowo poświęcona jednemu z zaangażowanych tematowi jak np.: „Death is not justice”, „Right to Education”, „A Home for Everyone” czy „Work Right”. W odpowiedzi na tegoroczny temat dotyczący prawa do opieki zdrowotnej „Right to Healthcare” wpłynęła na konkurs rekordowa liczba prac, bo aż 4980! Selekcji prac dokona powołane w tym celu online jury. Natomiast wyłonienie zwycięzców konkursu nastąpi podczas obrad jury na żywo w Paryżu (październik), gdzie został zaproszony prof. Lex Drewinski. Organizatorem konkursów jest niezależna organizacja 4Tommorow Association z siedzibą w Paryżu.