Prof. Lex Drewinski┃50/50/50

Prof. Lex Drewinski został zaproszony jako jeden z 50 największych artystów i osobistości we współczesnym projektowaniu graficznym do wzięcia udziału w wystawie zatytułowanej 50/50/50 – 50 grafików na 50 – lecie Biennale, powstałej z okazji jubileuszu Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie. Wernisaż ekspozycji złożonej z 50 plakatów zaproponowanych przez samych zaproszonych do niej artystów odbędzie się 11 czerwca 2016 w galerii PROM Kultury Saska Kępa w Warszawie. Wystawa będzie otwarta do 31 lipca 2016 roku. Wśród wytypowanych do wystawy artystów znaleźli się obok prof. Drewinskiego tacy twórcy jak m.in.: Niklaus Troxler (Austria), Alain Le Quernec (Francja), Uwe Loesch (Niemcy), Milton Glaser (USA), U.G. Sato (Japonia). Prof. Lexa Drewinskiego będzie reprezentować plakat pt.”Antoniusz i Kleopatra”.  Ekspozycja 50/50/50 będzie towarzyszyć Międzynarodowemu Biennale Plakatu w Warszawie. Obok wystawy w galerii PROM plakaty zostaną zaprezentowane w formie cityligt’ów na ulicach Warszawy.
Antoniusz i Kleopatra, 1996