prof. Drewinski kandydatem do honorowego tytułu Ambasadora Szczecina!

W środę, 8 czerwca br. odbyło się posiedzenie Kapituły tegorocznej edycji honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”.

W tym roku do tytułu zgłoszonych zostało łącznie 20 kandydatur. Członkowie Kapituły, w wyniku głosowania rekomendowali do uhonorowania tytułem „Ambasador Szczecina” 2016 fotografa Marka Czasnojcia oraz profesora Lexa Drewińskiego.

Honorowy tytułu „Ambasador Szczecina” nadaje Prezydenta Miasta Szczecin na wniosek Kapituły.

Uroczystość nadania tytułu odbędzie się podczas uroczystej sesji Rady Miasta Szczecin w dniu 5 lipca o godzinie 9.00 w Sali Sesyjnej Rady Miasta Szczecin.

 www.szczecin.eu