Po „Miłosnych Wyznaniach Muzycznych”

Przez trzy dni od 17 do 19.03 w Akademii Sztuki w Szczecinie, odbywały się warsztaty wokalne pod bacznym okiem dwóch profesorów: Feliksa Widery – dyrektora Instytutu Wokalno- Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach oraz dr hab. Jacka Ścibora z Uniwersytetu Rzeszowskiego z Wydziału Muzyki. Warsztaty mogły odbyć się dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Szczecina.

Warsztaty były zaplanowane bardzo szczegółowo, dzięki koordynacji Kierownika Katedry Wokalistyki dr hab. Ewy Filipowicz – Kosińskiej. Zaczęło się od wykładu przygotowanego przez dr hab. Jacka Ścibora „Plastyka ciała. Moje ciało wyraża emocje”. Potem były zajęcia ruchowe, przygotowujące młodych śpiewaków, do pracy nad własnym ciałem, oraz nad emocjami z niego wypływającymi. Młodzież pracowała nad każdym gestem, poprawnym wejściem i zejściem, ukłonami scenicznymi, czyli tym wszystkim, co w czasie koncertu jest równie ważne jak piękny śpiew. Profesor Widera natomiast pracował nad piękną barwą głosów wokalistów, dynamiką, prowadzeniem frazy muzycznej, dokładnym rozumieniem tekstu oraz współbrzmieniem.

Młodzież przygotowała 13 duetów, przeważnie o tematyce miłosnej od Monteverdiego, przez Mozarta, Czajkowskiego, Delibes’a aż do Lehara.

Praca na warsztatach była bardzo intensywna, zajęcia odbywały się od godz. 9.00- 20.00. Dzięki pracy profesorów oraz aż pięciu pianistów: Marty Gargały, Agnieszki Kuźmy, Marty Podolskiej, Karoliny Stańczyk oraz Krzysztofa Figla, udało się stworzyć przepiękne widowisko muzyczne, doskonałe pod względem wokalnym i reżyserskim.

 

Zwieńczeniem warsztatów były dwa koncerty: Miłosne Wyznania Muzyczne”. Pierwszy koncert odbył się 19.03 w Pałacu pod Globusem – siedzibie Akademii Sztuki, w sali Ogrody Zimowe. Drugi, dzięki przychylności dyr. Opery Jacka Jekiela, odbył się w Sali Kameralnej im. Jacka Nieżychowskiego, w Operze na Zamku w Szczecinie.

W koncertach wystąpili: Bosacka Jadwiga, Czaplińska Aneta , Dziadko Gabriela, Herzberg Natalia, Hudzovska Yana , Jaskulska Katarzyna,, Kostyk Katarzyna, Kozioł Anna, , Kuźma Kamila, Kuźma Karolina, Pawłowska Joanna, Porczak Agata, Śliwowska Aleksandra, Wojtachnia Aleksandra, Wojtowicz Joanna, Zdrojkowska Karolina. Kułagowski Kajetan, Majsakowski Wojciech, Paweł Wiencek, Stasiak Damian.

Przy fortepianie w czasie koncertów wystąpili Marta Gargała oraz Krzysztof Figiel.

 

Gratuluje wszystkim wykonawcom oraz dziękuję za pomoc wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji warsztatów i koncertów.

Kierownik Katedry Wokalistyki

Ewa Filipowicz – Kosińska

Anna Kozioł,Gabriela Dziadko

Anna Kozioł,Gabriela Dziadko

Aleksandra Śliwowska, Adam Szramski

Aleksandra Śliwowska, Adam Szramski

Karolina Zdrojkowska, Damian Stasiak

Karolina Zdrojkowska, Damian Stasiak

Karolina i Kamila Kuźma, Jacek Ścibor

Karolina i Kamila Kuźma, Jacek Ścibor

Hudzovska  Yana, Paweł Wiencek

Hudzovska Yana, Paweł Wiencek

Zajecia Jacek Ścibor

Prowadzący dr hab. Jacek  Ścibor

Prowadzący dr hab. Jacek Ścibor