Pierwszy tekst poświęcony sztuce współczesnej RPA w ramach projektu TICASS

Zapraszamy do lektury artykułu dr Aleksandry Łukaszewicz Alcaraz poświęconego sztuce współczesnej RPA oraz problematyce Awangardy, pt. „CAN WE TALK ABOUT CONTEMPORARY AVANT-GARDE OUTSIDE WESTERN CULTURES? THE CASE OF CONTEMPORARY ART IN THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA”.
Artykuł jest efektem badań prowadzonych w ramach projektu TICASS oraz współpracy z Uniwersytetem Witswatersrand w Johannesburgu. Został on opublikowany w najnowszym numerze czasopisma naukowego „Art Inquiry. Recherchers sur les arts” Vol. XIX (XXVIII), Lodz 2017 a był prezentowany podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Awangarda i Awangardy” na Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi, 14-15 listopada 2017.
Tytuł artykułu i abstrakt w języku polskim poniżej:
Czy możemy mówić o współczesnej awangardzie w innych kulturach niż kultura?Zachodu? Na podstawie współczesnej sztuki Republiki Południowej Afryki.
Abstrakt:
Doniosłość rozważań poświęconych awangardzie i jej przemyślenie w zmieniających się warunkach społeczno-kulturowych wynikają z fundamentalnej roli tego ruchu dla praktyki artystycznej i teorii sztuki w wieku XX i XXI. Jednakże we współczesnym globalnym świecie, pytając o trwałość awangardy powinniśmy zastanowić się nad różnymi społeczno-historyczno-kulturowymi uwarunkowaniami w poszczególnych miejscach geograficznych, które bierzemy pod uwagę. W artykule koncentruję się na sztuce Republiki Południowej Afryki, która jest postkolonialna, powiązana z postmodernizmem, która ukazuje podejście krytyczne i emancypacyjne oraz odpowiedzialność artysty/ artystki za częściowy obraz świata, który on/ona współ-konstruuje. Zatem, staram się odpowiedzieć
na pytanie, czy możemy mówić o ideách i postawie awangardowej w sztuce Południowej Afryki, choć wyrastają one na innym podłożu i nie mają korzeni w formacji zachodniej awangardy.
Słowa kluczowe: formacja awangardowa, postawa awangardowa, postmodernizm, postkolonializm, sztuka Południowej Afryki, krytyczne zaangażowanie.
Linki do czasopisma:
Artykuł niebawem ukaże się w pełnotekstowych bazach: CEEOL i CEJSH.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *