Otwarte obrony dyplomów WMiNM

WYDZIAŁ MALARSTWA I NOWYCH MEDIÓW

harmonogram obron dyplomów licencjackich i magisterskich

 

poniedziałek, 22.06.2015

 

1.Franciszek Warzecha, obrona dyplomu licencjackiego (multimedia)

godz. 10:00, galeria Zona

Tematy:

 1. temat dyplomu 1, część kierunkowa: Kołysanie mocy.
 2. temat dyplomu 2, część artystyczna: Trilla
 3. temat pracy pisemnej: Historia montażu filmowego

 

sekretarz: dr Agnieszka Grodzińska.

Skład komisji:

 1. przewodniczący: prof. dr hab. Kamil Kuskowski.
 2. promotorka: dr Zofia Wollny.
 3. promotor: prof. dr hab. Wojciech Łazarczyk.
 4. promotor pracy pisemnej: dr Mikołaj Iwański.
 5. recenzent pracy pisemnej: dr Andrzej Wasilewski.

członkowie:

 1. dr hab. Waldemar Wojciechowski, prof. AS.
 2. dr hab. Łukasz Skąpski, prof. AS.
 3. dr Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz.

 

 1. Agnieszka Kucharska, obrona dyplomu magisterskiego (multimedia)

godz. 12:00, mieszkanie ul. Obrońców Stalingradu 17, Szczecin

Tematy:

 1. temat dyplomu 1, część kierunkowa:…..biec……za lasem……skręcić………
 2. temat dyplomu 2, część artystyczna:…..biec……za lasem……skręcić………
 3. temat pracy pisemnej:

 

sekretarz: dr Agnieszka Grodzińska.

Skład komisji:

 1. przewodniczący: prof. dr hab. Kamil Kuskowski.
 2. promotorka: dr hab. Agata Michowska, prof. AS
 3. promotor: prof. dr hab. Wojciech Łazarczyk.
 4. promotorka pracy pisemnej: dr Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz.
 5. recenzentka pracy pisemnej: dr Agnieszka Grodzińska.

członkowie:

 1. dr hab. Waldemar Wojciechowski, prof. AS.
 2. dr hab. Łukasz Skąpski prof. AS.

 

 1. Olga Baszuro, obrona dyplomu licencjackiego (malarstwo)

godz. 13:00 mieszkanie, ul. Obrońców Stalingradu 17, Szczecin

Tematy:

 1. temat dyplomu 1, część kierunkowa: Ibidem
 2. temat dyplomu 2, część kierunkowa uzupełniająca kształcenie: Ibidem.
 3. temat pracy pisemnej: Rola i miejsce społeczno-polityczne artysty w kulturze europejskiej na podstawie analizy wybranych zjawisk historycznych.

 

sekretarz: dr Agnieszka Grodzińska.

Skład komisji:

 1. przewodniczący: prof. dr hab. Kamil Kuskowski.
 2. promotor: prof. dr hab.Wojciech Łazarczyk.
 3. promotor: dr hab. Waldemar Wojciechowski, prof. AS.
 4. recenzent pracy pisemnej: dr Szymon Piotr Kubiak.
 5. promotorka pracy pisemnej: dr Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz.

członkowie:

 1. dr hab. Waldemar Wojciechowski, prof. AS.
 2. dr hab. Łukasz Skąpski, prof. AS.

 

 1. Bożena Mozelewska, obrona dyplomu licencjackiego (malarstwo)

godz.15:00, galeria Zona.

Tematy:

 1. temat dyplomu 1, część kierunkowa: Zakodowani
 2. temat dyplomu 2, część kierunkowa uzupełniająca kształcenie: 24 godziny
 3. temat pracy pisemnej : Homoerotyczne związki ciała i tkaniny

 

sekretarz: dr Agnieszka Grodzińska.

Skład komisji:

 1. przewodniczący: prof. dr hab. Kamil Kuskowski.
 2. promotor: dr hab. Zbigniew Romańczuk, prof. AS
 3. promotorka: dr hab. Agata Michowska, prof. AS
 4. recenzent pracy pisemnej: dr Mikołaj Iwański.
 5. promotor pracy pisemnej: dr Szymon Piotr Kubiak.

członkowie:

 1. dr hab. Waldemar Wojciechowski, prof. AS.
 2. dr hab. Łukasz Skąpski prof. AS.
 3. prof. dr hab. Wojciech Łazarczyk.
 4. dr Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz.

 

 1. Amanda Korol, obrona dyplomu licencjackiego (malarstwo)

godz.16:30, galeria Zona oraz sala teatralna.

Tematy:

 1. temat dyplomu 1, część kierunkowa: Tłum i jego anatomia
 2. temat dyplomu 2, część kierunkowa uzupełniająca kształcenie: Droga.
 3. temat pracy pisemnej: Ciało w tłumie. Sposoby funkcjonowania jednostki w zbiorowości

 

sekretarz: dr Agnieszka Grodzińska.

Skład komisji:

 1. przewodniczący: prof. dr hab. Kamil Kuskowski.
 2. promotor: dr hab. Zbigniew Romańczuk, prof. AS

3 promotor: dr hab. Robert Knuth, prof. AS.

 1. recenzent pracy pisemnej: dr Szymon Piotr Kubiak.
 2. promotorka pracy pisemnej: dr Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz.

członkowie:

 1. dr hab. Waldemar Wojciechowski, prof. AS.
 2. dr hab. Łukasz Skąpsk,i prof. AS.
 3. prof. dr hab. Wojciech Łazarczyk.

 

wtorek, 23.06.2015

 

1.Michał Urban, obrona dyplomu licencjackiego (multimedia)

godz. 10:00, galeria Zona.

Tematy:

 1. temat dyplomu 1, część kierunkowa: Podróż
 2. temat dyplomu 2, część artystyczna: Kolaże
 3. temat pracy pisemnej: Motyw podróży w Beat Generatio

 

sekretarz: dr Agnieszka Grodzińska.

Skład komisji:

 1. przewodniczący: prof. dr hab. Kamil Kuskowski.
 2. promotorka: dr Zofia Wollny.
 3. promotor: dr hab. Bartek Otocki
 4. recenzentka pracy pisemnej: dr Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz.
 5. promotor pracy pisemnej: dr Mikołaj Iwański.

członkowie:

 1. dr hab. Waldemar Wojciechowski, prof. AS.

7 .dr hab. Łukasz Skąpski, prof. AS.

 1. prof. dr hab. Wojciech Łazarczyk.

 

 1. Małgorzata Michałowska, obrona dyplomu magisterskiego (multimedia)

godz. 11:00, galeria Zona.

Tematy:

 1. temat dyplomu 1, część kierunkowa: Posag.
 2. temat dyplomu 2, część artystyczna: Pixel
 3. temat pracy pisemnej: Hermetyczność na polskiej scenie sztuki performance

 

sekretarz: dr Agnieszka Grodzińska.

Skład komisji:

 1. przewodnicząca: dr hab. Danuta Dąbrowska Wojciechowska.
 2. promotor: prof. dr hab. Kamil Kuskowski.
 3. promotor: prof. dr hab. Kamil Kuskowski.
 4. recenzent pracy pisemnej: dr Mikołaj Iwański.
 5. promotorka pracy pisemnej: dr Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz.

członkowie:

 1. dr hab. Waldemar Wojciechowski, prof. AS.
 2. dr hab. Łukasz Skąpski, prof. AS.
 3. prof. dr hab. Wojciech Łazarczyk.

 

3.Jakub Żukowski, obrona dyplomu licencjackiego (multimedia)

godz.12:30, sala 214.

Tematy:

 1. temat dyplomu 1, część kierunkowa: 100 sposobów na znikanie
 2. temat dyplomu 2, część artystyczna: Przesłania
 3. temat pracy pisemnej: Nieistnienie w sztuce

 

sekretarz: dr Agnieszka Grodzińska.

Skład komisji:

 1. przewodniczący: prof. dr hab. Kamil Kuskowski.
 2. promotorka: dr Zofia Wollny.
 3. promotor: dr hab. Bartek Otocki.
 4. recenzentka pracy pisemnej: dr Małgorzata Szymankiewicz.
 5. promotor pracy pisemnej: dr Mikołaj Iwański.

członkowie:

 1. dr hab. Waldemar Wojciechowski, prof. AS.
 2. dr hab. Łukasz Skąpski, prof. AS.
 3. prof. dr hab. Wojciech Łazarczyk.
 4. dr Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz.

 

 1. Aleksandra Możejewska, obrona dyplomu licencjackiego (multimedia)

godz. 13:30, sala 219.

Tematy:

 1. temat dyplomu 1, część kierunkowa: Estetyczna reanimacja. Powtarzalny wzór (pattern) i jego modułowa konstrukcja w przywracaniu estetycznej wartości zniszczonych przedmiotów
 2. temat dyplomu 2, część artystyczna:
 3. temat pracy pisemnej:

 

sekretarz: dr Agnieszka Grodzińska.

Skład komisji:

 1. przewodnicząca: dr hab. Danuta Dąbrowska Wojciechowska.
 2. promotor: dr hab. Waldemar Wojciechowski, prof. AS.
 3. promotor: prof. dr hab. Kamil Kuskowski.
 4. recenzentka pracy pisemnej: dr Joanna Szczepanik.
 5. promotor pracy pisemnej: dr Mikołaj Iwański.

członkowie:

 1. dr hab. Łukasz Skąpski prof. AS.
 2. prof. dr hab. Wojciech Łazarczyk.
 3. dr Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz

 

 1. Karolina Dryps, obrona dyplomu magisterskiego (multimedia)

godz.14:30, galeria Zona.

Tematy:

 1. temat dyplomu 1, część kierunkowa: SKRAWKI – Cykl fotografii
 2. temat dyplomu 2, część artystyczna: WANDAL POEM – Video
 3. temat pracy pisemnej: AKTY WANDALIZMU ZNAKIEM SZTUKI

 

sekretarz: dr Agnieszka Grodzińska.

Skład komisji:

 1. przewodniczący: prof. dr hab. Kamil Kuskowski.
 2. promotor: dr hab. Łukasz Skąpski prof. AS.
 3. promotorka: dr hab. Hanna Nowicka, prof. AS
 4. recenzentka pracy pisemnej: Katarzyna Szeszycka.
 5. promotorka pracy pisemnej: dr Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz.

członkowie:

 1. dr hab. Waldemar Wojciechowski, prof. AS.
 2. prof. dr hab. Wojciech Łazarczyk.

 

środa, 24.06.2015

 1. Zuzanna Klein, obrona dyplomu licencjackiego (malarstwo)

godz. 13:30, mieszkanie ul. Obrońców Stalingradu 17, Szczecin.

Tematy:

 1. temat dyplomu 1, część kierunkowa: Krajobraz. Krajobraz
 2. temat dyplomu 2, część kierunkowa uzupełniająca kształcenie: Krajobraz. Krajobraz
 3. temat pracy pisemnej: Procesualność i cielesność twórcy w procesie malarski

 

sekretarz: dr Agnieszka Grodzińska.

Skład komisji:

 1. przewodniczący: prof. dr hab. Kamil Kuskowski.
 2. promotor: prof. dr hab. Wojciech Łazarczyk.
 3. promotorka: dr hab. Agata Michowska, prof. AS.
 4. recenzent pracy pisemnej: dr Szymon Piotr Kubiak.
 5. promotorka pracy pisemnej: dr Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz.

członkowie:

 1. dr hab. Waldemar Wojciechowski, prof. AS.
 2. dr hab. Łukasz Skąpski, prof. AS.

 

 1. Katarzyna Nawrocka, obrona dyplomu licencjackiego (malarstwo)

godz.15:30, Port Rybacki Gryf.

Tematy:

 1. temat dyplomu 1, część kierunkowa:
 2. temat dyplomu 2, część kierunkowa uzupełniająca kształcenie:
 3. temat pracy pisemnej: Proces integralnego uczestnictwa człowieka z obiektami sztuki w przestrzeni sztuki współczesnej

 

sekretarz: dr Agnieszka Grodzińska.

Skład komisji:

 1. przewodniczący: prof. dr hab. Kamil Kuskowski.
 2. promotor: prof. dr hab. Wojciech Łazarczyk.
 3. promotorka: dr hab. Agata Michowska, prof. AS
 4. recenzent pracy pisemnej: dr hab. Danuta Dąbrowska Wojciechowska.
 5. promotorka pracy pisemnej: dr Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz.

członkowie:

 1. dr hab. Waldemar Wojciechowski, prof. AS
 2. dr hab. Łukasz Skąpski prof. AS

 

czwartek, 25.06.2015

 1. Aleksandra Zielińska, obrona dyplomu licencjackiego (multimedia)

godz. 10:30, mieszkanie ul. Obrońców Stalingradu 17, Szczecin

Tematy:

 1. temat dyplomu 1, część kierunkowa: Bez właściwości wartości
 2. temat dyplomu 2, część artystyczna: Bez właściwości wartości
 3. temat pracy pisemnej: Obraz obrazu. W poszukiwaniu znikającej niewidzialności

 

sekretarz: mgr Jakub Czyszczoń.

Skład komisji:

 1. przewodniczący: prof. dr hab. Kamil Kuskowski.
 2. promotorka: dr hab. Agata Michowska prof. AS
 3. promotor: prof. dr hab. Wojciech Łazarczyk.
 4. recenzent pracy pisemnej: dr Andrzej Wasilewski.
 5. promotorka pracy pisemnej: dr Olga Lewicka.

członkowie:

 1. dr hab. Waldemar Wojciechowski, prof. AS.
 2. dr hab. Łukasz Skąpski prof. AS.
 3. dr Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz.

 

 1. Lena Możejewska, obrona dyplomu magisterskiego (multimedia)

godz. 12:30, sala 219.

Tematy:

 1. temat dyplomu 1, część kierunkowa: Nieobiektywne. Obiektyw fotograficzny jako narzędzie subiektywnego odwzorowania obecności czasu.
 2. temat dyplomu 2, część artystyczna:
 3. temat pracy pisemnej: Green screen

 

sekretarz: mgr Jakub Czyszczoń.

Skład komisji:

 1. przewodnicząca: dr hab. Danuta Dąbrowska Wojciechowska.
 2. promotor: dr hab. Waldemar Wojciechowski, prof. AS.
 3. promotor: prof. dr hab. Kamil Kuskowski.
 4. recenzentka pracy pisemnej: dr Olga Lewicka.
 5. promotor pracy pisemnej: dr Mikołaj Iwański.

członkowie:

 1. dr hab. Łukasz Skąpski prof. AS.
 2. prof. dr hab. Wojciech Łazarczyk.
 3. dr Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz.

 

 1. Klaudia Jaskulska, obrona dyplomu licencjackiego (multimedia)

godz. 13:30, sala 214.

Tematy:

 1. temat dyplomu 1, część kierunkowa: Projekt MĘTNO MAŁE
 2. temat dyplomu 2, część artystyczna: TUSZ
 3. temat pracy pisemnej: Artysta wobec kapitału społecznego

 

sekretarz: mgr Jakub Czyszczoń.

Skład komisji:

 1. przewodniczący: prof. dr hab. Kamil Kuskowski.
 2. promotor: dr hab. Waldemar Wojciechowski, prof. AS.
 3. promotor: dr hab. Zbigniew Taszycki, prof. AS
 4. recenzent pracy pisemnej: dr hab. Bartek Otocki.
 5. promotorka pracy pisemnej: dr Mikołaj Iwański.

członkowie:

 1. dr hab. Waldemar Wojciechowski, prof. AS.
 2. dr hab. Łukasz Skąpski, prof. AS.
 3. dr Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz.

 

 1. Małgorzata Goliszewska, obrona dyplomu magisterskiego (multimedia)

godz. 14:30, sala 115.

Tematy:

 1. temat dyplomu 1, część kierunkowa: Siostry Bliźniaczki: Trzydzieste Urodziny – projekt intermedialny
 2. temat dyplomu 2, część artystyczna: 12.06.1985 – książka 
 3. temat pracy pisemnej: Siostrzeństwo w życiu i w sztuce

 

sekretarz: Jakub Czyszczoń.

Skład komisji:

 1. przewodniczący: prof. dr hab. Kamil Kuskowski.
 2. promotorka: dr hab. Agata Zbylut prof. AS
 3. promotorka: dr hab. Danuta Dąbrowska Wojciechowska.
 4. promotorka pracy pisemnej: dr Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz.
 5. recenzent pracy pisemnej: dr Jerzy Dobrzański.

członkowie:

 1. dr hab. Waldemar Wojciechowski, prof. AS.
 2. dr hab. Łukasz Skąpski, prof. AS.
 3. prof. dr hab. Wojciech Łazarczyk.

 

 1. Marcin Papis, obrona dyplomu licencjackiego (malarstwo)

godz. 15:30, sala 109.

Tematy:

sekretarz: mgr Jakub Czyszczoń.

Skład komisji:

 1. przewodnicząca: dr hab. Danuta Dąbrowska Wojciechowska.
 2. promotor: prof. dr hab. Kamil Kuskowski.
 3. promotor: dr hab. Waldemar Wojciechowski, prof. AS.
 4. recenzent pracy pisemnej: dr Mikołaj Iwański.
 5. promotorka pracy pisemnej: dr Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz.

członkowie:

 1. dr hab. Łukasz Skąpski prof. AS.
 2. prof. dr hab. Wojciech Łazarczyk.

 

 

piątek, 26.06.2015

 1. Teresa Otulak, obrona dyplomu licencjackiego (multimedia)

godz. 10:00, mieszkanie ul. Obrońców Stalingradu 17, Szczecin.

Tematy:

sekretarz: mgr Jakub Czyszczoń.

Skład komisji:

 1. przewodniczący: prof. dr hab. Kamil Kuskowski.

2 .promotorka: dr hab. Agata Michowska prof. AS

 1. promotor: prof. dr hab. Wojciech Łazarczyk.
 2. promotor pracy pisemnej: dr Mikołaj Iwański.
 3. recenzentka pracy pisemnej: dr Agnieszka Grodzińska.

członkowie:

 1. dr hab. Waldemar Wojciechowski, prof. AS.
 2. dr hab. Łukasz Skąpski, prof. AS.
 3. dr Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz.

 

 1. Andrzej Pater, obrona dyplomu licencjackiego (malarstwo)

godz. 12:00, Port Rybacki Gryf

Tematy:

sekretarz: mgr Jakub Czyszczoń.

Skład komisji:

 1. przewodniczący: prof. dr hab. Kamil Kuskowski.
 2. promotor: prof. dr hab. Wojciech Łazarczyk.
 3. promotor: dr hab. Hubert Czerepok , prof. AS.

4 .recenzent pracy pisemnej: dr hab. Zbigniew Taszycki, prof. AS

 1. promotorka pracy pisemnej: dr Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz.

członkowie:

 1. dr hab. Waldemar Wojciechowski, prof. AS.

7 .dr hab. Łukasz Skąpski, prof. AS.

 

 1. Tomasz Kajszczarek, obrona dyplomu licencjackiego (multimedia)

godz. 14:00, mieszkanie ul. Obrońców Stalingradu 17, Szczecin.

Tematy:

 1. pracownia kierunkowa: Ten kij ma trzy końce: morderstwo, sex i pieniądze
 2. pracownia artystyczna: ROAD
 3. praca pisemna: Wywiad ze sobą: dlaczego straciłem wiarę w fotografię?

 

sekretarz: mgr Jakub Czyszczoń.

Skład komisji:

 1. przewodniczący: prof. dr hab. Kamil Kuskowski.
 2. promotor: dr hab. Łukasz Skąpski prof. AS.
 3. promotor: dr hab. Zbigniew Romańczuk, prof. AS.
 4. recenzentka pracy pisemnej: dr Zofia Maria Cielątkowska.
 5. promotor pracy pisemnej: dr Mikołaj Iwański.

członkowie:

 1. dr hab. Waldemar Wojciechowski, prof. AS.
 2. prof. dr hab. Wojciech Łazarczyk.

8 .dr Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz

 

sobota, 27.06.2015

 1. Natalia Janus Malewska, obrona dyplomu licencjackiego (multimedia)

godz. 10:00, mieszkanie ul. Obrońców Stalingradu 17, Szczecin.

Tematy:

 1. temat dyplomu 1: Królestwo
 2. temat dyplomu 2: -9
 3. temat pracy pisemnej: Czy śmierć jest zwierzęciem?

 

sekretarz: mgr Jakub Czyszczoń

Skład komisji

1 .przewodniczący: prof. dr hab. Kamil Kuskowski.

 1. promotorka: Agata Michowska, prof. AS
 2. promotor: prof. dr hab. Wojciech Łazarczyk.
 3. recenzentka pracy pisemnej: dr Joanna Szczepanik.
 4. promotor pracy pisemnej: dr Mikołaj Iwański.

członkowie:

 1. dr hab. Waldemar Wojciechowski, prof. AS.
 2. dr hab. Łukasz Skąpski, prof. AS.
 3. dr Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz.

 

 1. Magdalena Sakowska Carło, obrona dyplomu magisterskiego (multimedia)

godz. 12:00, ul. bł. Królowej Jadwigi 2, Szczecin.

Tematy:

 1. temat dyplomu 1, część kierunkowa: Życiowe historie
 2. temat dyplomu 2, część artystyczna: Twoje pierwsze… Poradnik zrób to sam
 3. temat pracy pisemnej:

 

sekretarz: mgr Jakub Czyszczoń.

Skład komisji:

 1. przewodniczący: prof. dr hab. Kamil Kuskowski.
 2. promotor: dr hab. Łukasz Skąpski prof. AS.
 3. promotor: dr hab. Zbigniew Taszycki, prof. AS.
 4. recenzentka pracy pisemnej: dr Olga Lewicka.
 5. promotorka pracy pisemnej: dr Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz.

członkowie:

 1. dr hab. Waldemar Wojciechowski, prof. AS.
 2. prof. dr hab. Wojciech Łazarczyk.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *