Nowe uprawnienia dla Architektury Wnętrz

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej pozytywnie zaopiniowało wniosek Akademii Sztuki w Szczecinie w sprawie nadania Wydziałowi Sztuk Wizualnych uprawnień do prowadzenia na kierunku „architektura wnętrz” kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Komisja pozytywnie oceniła przedstawione przez Wydział Sztuk Wizualnych koncepcję kształcenia, program studiów, badań naukowych, minimum kadrowe a także dostępna bazę dydaktyczną oraz wewnętrzny system zapewnienia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *