Nasi absolwenci i pracownicy w rankingu Kompas Młodej Sztuki

Kompas Młodej Sztuki – to ranking artystów wizualnych do 35 roku życia. Powstaje na podstawie punktacji przygotowywanych przez galerie publiczne i prywatne. Wskazują one 5 nazwisk, które ich zdaniem w przyszłości powinny odnieść sukces i zająć trwałe miejsce na polskim rynku dzieł sztuki.

 

Nasi absolwenci i pracownicy, którzy znaleźli się w rankingu:

10. Horacy Muszyński

14. Małgorzata Goliszewska

20. Irmina Rusicka

21. Sara Gackowska, Agnieszka Grodzińska, Daniel Rycharski

22. Łukasz Jastrubczak, Karolina Mełnicka, Witek Orski

23. Maciej Nowacki

http://www.kompasmlodejsztuki.pl/ranking_2019