Najlepsze prace dyplomowe dot. Szczecina w dziedzinie architektury

Z radością informujemy, że w konkursie Prezydenta Miasta Szczecin na najlepsze prace dyplomowe dot. Szczecina w dziedzinie architektury, wyróżnienia dostały absolwentki studiów licencjackich na Kierunku Architektura Wnętrz Wydziału Sztuk Wizualnych:

Agata Legawiec
Temat pracy dyplomowej: OPEN LAB – adaptacja strefy Stoewer’a
w Szczecinie na Art Center – Open Space dla architektów, projektantów
i środowisk artystycznych.
Promotor: prof. Józef Jurek

Marta Perzyńska
Temat pracy dyplomowej: Dzielnicowe Centrum Kultury KINOTEKA przy ulicy przewodników pracy 105A w Szczecinie.
Promotor: dr Krzysztof Bizio

Gratulujemy!