Międzynarodowa Konferencja Naukowa i koncerty

„Szczeciński kompozytor Carl Loewe i jego liryka wokalna”

w Szczecinie w dniach 12-13.11.2015

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Szczeciński kompozytor Carl Loewe i jego liryka wokalna” w Szczecinie składać się będzie z wykładów, kursów wokalnych i koncertów. Przedstawiciele siedmiu instytucji naukowych z Niemiec, Polski i Szwajcarii zaprezentują wykłady o życiu, twórczości wokalnej i znaczeniu Carla Loewego.

Kursy mistrzowskie ze studentami śpiewu solowego Akademii Sztuki w Szczecinie poprowadzą znakomite osobistości świata muzycznego, renomowani śpiewacy operowi, będący pedagogami śpiewu solowego akademii muzycznych w Łodzi (prof. Urszula Kryger) i w Bazylei (prof. Ulrich Messthaler).

Konferencja porusza temat szczecińskiego kompozytora, organisty i śpiewaka Carla Loewego, który spędził w Szczecinie 46 lat swojego życia, a jej celem jest przybliżenie twórczość Carla Loewego talentom wokalnym oraz publiczności oraz pielęgnowanie europejskiego dzidzictwa kulturowego. Dodatkowo jest ona doskonałą okazją promocji młodych talentów wokalnych, jak również szczecińskiej Akademii Sztuki, Miasta Szczecin i Województwa Zachodniopomorskiego na forum międzynarodowym.

Wykłady rozpoczynają się tak 12, jak i 13 listopada 2015 o godz. 9:00 w Sali Kameralnej Pałacu pod Globusem Akademii Sztuki w Szczecinie. Wygłoszą je m.in. muzykolodzy i śpiewacy operowi (dr Maria Behrendt, dr Sylwia Burnicka – Kalischewska, dr hab. Ewa Filipowicz – Kosińska, dr hab. Joanna Tylkowska – Drożdż, prof. Kamil Kuskowski – Akademia Sztuki w Szczecinie, prof. Urszula Kryger – Akademia Muzyczna w Łodzi, dr Konstanze Musketa – Dom Haendla w Halle, prof. Wojciech Drożdż – Uniwersytet Szczeciński, prof. Ulrich Messthaler z Akademii Muzyki Dawnej w Bazylei, Ekkehard Ochs i prof. Walter Werbeck – Uniwersytet w Greifswaldzie, Andreas Porsche – Międzynarodowe Towarzystwo im. Carla Loewego w Lübejün.

Podczas kursów wokalnych i koncertów przy fortepianie zasiądą mgr Agnieszka Kuźma, mgr Karolina Stańczyk i mgr Krzysztof Figiel – Akademia Sztuki w Szczecinie.

W czwartek kurs mistrzowski przewidziany jest od godziny 16:00, a w piątek od 14:00. Każdy może przyjść i przyglądać się intensywnej pracy. Także na koncerty wieńczące oba dni konferencji wstęp jest wolny. 12.11. odbędzie się koncert studentów wokalistyki Akademii Sztuki w Szczecinie, a 13.11. koncert wykładowców śpiewu solowego z Bazylei, Łodzi i Szczecina. Swój udział zapowiedzieli: dr Sylwia Burnicka – Kalischewska, dr hab. Ewa Filipowicz – Kosińska, prof. Urszula Kryger, dr hab. Joanna Tylkowska – Drożdż oraz prof. Ulrich Messthaler. W programie koncertów piękne, melodyjne i dowcipne pieśni Carla Loewego. Na koncerty zapraszamy do Ogrodu Zimowego w Pałacu pod Globusem przy placu Orła Białego 2 w Szczecinie o godzinie 19:00.

Harmonogram konferencji / Ablauf der Konferenz:

 

Harmonogram konferencji / Ablauf der Konferenz:

 

 

12.11.2015                  Sala Kameralna i Ogród Zimowy Pałacu pod Globusem

Akademii Sztuki w Szczecinie / Kammersaal und Wintergarten des Palais unter dem Globus der Hochschule der Künste Stettin

 

9:00-9:30                    Konferencja prasowa i otwarcie Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Szczeciński kompozytor Carl Loewe i jego liryka wokalna”

w Szczecinie przez władze Akademii Sztuki i władze Wydziału Edukacji Muzycznej / Pressekonferenz und Eröffnung der Internationalen wissenschaftlichen Konferenz „Carl Loewe und seine vokale Lyrik” durch die Regierung der Hochschule dre Künste und der Fakultät für Musikpädagogik

 

10:00-10:45                 „Loewe-Mickiewicz  –  ballady polskie czy pieśni niemieckie?” /

„Loewe-Mickiewicz – polnische Balladen oder deutsche Lieder?”

prof. Urszula Kryger

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi /

Hochschule für Musik „Grażyna und Kiejstut Bacewicz” in Łódź

 

10:45-11:30                 „Carl Loewes Musik zu Ernst Raupachs dramatischer Phantasie

„Das Märchen im Traum oder: Die Reise nach Rom”“ /

„Muzyka Carla Loewego do dramatycznej fantazji

„Bajka w marzeniu lub: Podróż do Rzymu““

dr Konstanze Musketa

Händelhaus Halle / Muzeum Dom Haendla w Halle

 

11:30-12:15                 „Inspiracje twórcze solowej muzyki wokalnej Carla Loewego.

Specyfika cyklu pieśni „Frauenliebe“ op. 60, do słów Adalberta Chamisso” /

„Kreative Inspirationen der solistischen Gesangsmusik Carl Loewes.

Eigenheit des Liederzyklus „Frauenliebe“ op. 60, nach Adalbert Chamisso“

dr hab. Ewa Filipowicz – Kosińska

Akademia Sztuki w Szczecinie / Hochschule der Künste in Stettin

 

12:15-13:30                             Przerwa / Pause

 

13:30-14:15                „Satyra i sielanka w pierwszym i drugim cyklu Carla Loewego do słów Friedricha Rückerta op. 62 – interpretacyjne wzywanie dla śpiewaka” / „Satire und Idylle in dem ersten und in dem zweiten Liederkreis Carl Loewes nach Friedrich Rückert op. 62 – interpretatorische Herausforderung für den Sänger“

dr Sylwia Burnicka – Kalischewska

Akademia Sztuki w Szczecinie / Hochschule der Künste in Stettin

 

14:15-16:00                 „Das große Missverständnis, eine interpretationsgeschichtliche Analyse

zu den Gesangswerken Carl Loewes“ / „Wielkie nieporozumienie – interpretacyjno-historyczna analiza utworów wokalnych Carla Loewego“

prof. Ulrich Messthaler

Schola Cantorum Basiliensis, Hochschule für Alte Musik, Basel /

Schola Cantorum Basiliensis, Akademia Muzyki Dawnej w Bazylei

 

 

16:00-18:30                 Mistrzowski kurs wokalny prowadzony przez prof. Urszulę Kryger ze studentami Wokalistyki Akademii Sztuki w Szczecinie / Gesangsworkshop mit Prof. Urszula Kryger

für Gesangsstudenten der Hochschule der Künste in Stettin

 

18:30-19:30                             Przerwa / Pause

 

19:30-21:00                 Koncert studentów Wokalistyki Akademii Sztuki w Szczecinie

w Ogrodzie Zimowym Pałacu pod Globusem w Szczecinie

(w programie pieśni i ballady Carla Loewego) /

Konzert der Gesangsstudenten der Hochschule der Künste Stettin

im Wintergarten des Palais unterm Globus in Stettin

(im Programm Lieder und Balladen von Carl Loewe)

 

Przy fortepianie podczas kursów wokalnych i koncertów zasiądą: mgr Agnieszka Kuźma, mgr Karolina Stańczyk i mgr Krzysztof Figiel / Akademia Sztuki w Szczecinie / Am Flügel im Laufe der Worksops und der Konzerte nehmen Agnieszka Kuźma, Karolina Stańczyk und Krzysztof Figiel Platz / Hochschule der Künste Stettin

 

13.11.2015                  Sala Kameralna i Ogród Zimowy Pałacu pod Globusem

Akademii Sztuki w Szczecinie / Kammersaal und Wintergarten des Palais unter dem Globus der Hochschule der Künste Stettin

 

 

9:00-9:45                     „Carla Loewe szczecińskie życie po życiu”

„Carl Loewes Stettiner Leben nach dem Leben”

dr Maria Behrendt

Akademia Sztuki w Szczecinie / Hochschule der Künste in Stettin

 

9:45-10:30                  „Zur Geschichte der Carl-Loewe-Erbepflege in seiner Geburtsstadt Löbejün unter besonderer Berücksichtigung der Carl-Loewe-Festtage und des Carl-Loewe-Hauses mit Museum sowie weltweit umfangreichster Loewe-Tonträgersammlung“ / „O historii opieki nad spuścizną Carla Loewego w jego rodzinnym mieście Löbejün przy szczególnym uwzględnieniu koncertów z jego muzyką oraz domu Carla Loewego z muzeum, jak również największego na świecie zbioru nagrań utworów Loewego“

Andreas Porsche

Internationale Carl Loewe Gesellschaft w Löbejün /

Międzynarodowe Towarzystwo im. Carla Loewego w Löbejün

 

10:30-11:15                „Carl Loewe i jego twórczość jako potencjalna marka regionalna w aspekcie tożsamości pomorskiej” / „Carl Loewe und sein Werk als potentiales regionales Merkzeichen unter dem Aspekt der pommerschen Identität“

dr Joanna Tylkowska-Drożdż, prof. Kamil Kuskowski

Akademia Sztuki w Szczecinie / Hochschule der Künste in Stettin

prof. Wojciech Drożdż

Uniwersytet Szczeciński

 

11:15-12:00                „Carl Loewe – Biographie, Rezeption und Werk in Greifswalder wissenschaftlichen Arbeiten zwischen 1934 und der Gegenwart“ /

„Carl Loewe – biografia, recepcja i twórczość w naukowych pracach

z Greifswaldu od 1934 roku po współczesność“

Ekkehard Ochs

Institut für Kirchenmusik und Musikwissenschaft der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald / Instytut Muzyki Kościelnej i Teorii Muzyki Uniwersytetu im. Ernsta Moritza Arndta w Greifswaldzie

 

12:00-12:45                „„Das rein menschliche mit dem göttlichen immer gepaart“: Bemerkungen zu Loewes Oratorienstil“ / „“Czysto ludzkie w parze

z zawsze boskim“: spostrzeżenia do stylu oratoryjnego Loewego“

prof. Walter Werbeck

Institut für Kirchenmusik und Musikwissenschaft der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald / Instytut Muzyki Kościelnej i Teorii Muzyki Uniwersytetu im. Ernsta Moritza Arndta w Greifswaldzie

 

12:45-14:00                             Przerwa / Pause

 

14:00-17:30                 Mistrzowski kurs wokalny prowadzony przez prof. Ulricha Messthalera

ze studentami Wokalistyki Akademii Sztuki w Szczecinie /

Gesangsworkshop mit Prof. Ulrich Messthaler

für Gesangsstudenten der Hochschule der Künste in Stettin

 

17:30-18:30                             Przerwa / Pause

 

19:00-20:30                Koncert wykładowców śpiewu solowego z Akademii Muzycznej w Łodzi, Akademii Muzyki Dawnej w Bazylei, Akademii Sztuki w Szczecinie w Ogrodzie Zimowym Pałacu pod Globusem w Szczecinie i zakończenie Międzynarodowej Konferencji Naukowej

„Szczeciński kompozytor Carl Loewe i jego liryka wokalna” / Konzert der Gesangsprofessoren von der Hochschule für Musik Lodz, Hochschule für Alte Musik Basel, Hochschule der Künste Stettin im Wintergarten des Palais unter dem Globus in Stettin und Abschluss der Internationalen wissenschaftlichen Konferenz „Stettiner Komponist Carl Loewe und seine vokale Lyrik“

 

Po koncercie /                       Skromny bankiet dla czynnych uczestników konferencji /

Nach dem Kozert      Kleiner Empfang für die aktiven Teilnehmer der Konferenz

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *