Michał Kacperczyk i studenci | BWA w Sieradzu

6 lutego 2015 | godzina 18.00 | Galeria Sztuki BWA w Sieradzu

Prace studentów z pracowni i warsztatów typografii prowadzonych przez dr Michała Kacperczyka, w tym miedzy innymi studentów Akademii Sztuki w Szczecinie, będą pokazywane na wystawie pt.: „Kontra” w Galerii Sztuki BWA w Sieradzu.

O tym jak i nad czym pracuje ze studentami pisze dr Michał Kacperczyk:

“Pracownia Projektowania TYPOgrafii, którą mam przyjemność prowadzić na kierunku GRAFIKA w Akademii Sztuki w Szczecinie ulokowana jest w strukturze Uczelni na Wydziale Sztuk Wizualnych. Analogiczny program pracowni realizują studenci Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, którzy studiują w prowadzonej przeze mnie Pracowni Typografii na Wydziale Artystycznym. Zarówno na kierunku Grafika AHE w Łodzi jak i na Grafice AS w Szczecinie jest to pracownia dyplomująca (na poziomie studiów pierwszego stopnia).

Pracownia TYPO cieszy się dużym zainteresowaniem wśród studentów. Świadczy to m.in. o świadomości adeptów projektowania graficznego o konieczności studiowania zagadnień z zakresu typografii w drodze do wykształcenia pełnej ‘świadomości projektowej’ i pełnienia roli twórcy komunikacji wizualnej.

Głównym celem studiów w Pracowni jest wzbogacenie warsztatu grafikaprojektanta o umiejętność typograficznej interpretacji problemów projektowych. Ćwiczenia, które realizują studenci dotykają problematyki związanej m.in. z klasyfikacją krojów pism, typograficzną interpretacją komunikatu wizualnego, klasyką i nowoczesnością w projektowaniu graficznym, typografią funkcjonalną, architekturą projektu literniczego, mikro i makrotypografią, abstrakcją i konkretem w projektowaniu typograficznym, typografią publikacji wielostronicowych, czytelnością składu, pismem w przestrzeni publicznej, typografią 2D, 3D, po typografię kinetyczną – na potrzeby dynamicznych mediów.

Przedmiotem ćwiczeń semestralnych w Pracowni są rozmaite kompozycje; m.in. plakaty typograficzne, logotypy, znaki liternicze, wydawnictwa tradycyjne i multimedialne, autorskie projekty krojów pism, kampanie typograficzne, typografia czołówek telewizyjnych, stron internetowych, bannerów, aplikacji mobilnych i innych niestandardowych w formie projektów graficznych. Niezależnie od tematu ćwiczeń semestralnych studenci mają za zadanie ograniczyć swoje wypowiedzi plastyczne do czysto typograficznych środków wyrazu, zerwać ze światem przestawieniowym, hołdować syntezie i klarowności komunikatu wizualnego, jak również dbać o ścisły związek formy i funkcji autorskich kreacji graficznych. Głównymi priorytetami projektowymi podczas realizacji ćwiczeń w Pracowni TYPO są takie zagadnienia jak czytelność projektu, jego funkcjonalność, oszczędność formy i adekwatność środków wyrazu do tematu zadania.

W każdym semestrze powstaje wiele znakomitych projektów.”

 

Michał Kacperczyk,

Luty 2015 r.

zapro_AWERS

 

 

 

Autorzy prac:

 

Dariusz Adamski, Grafika AHE w Łodzi

Dawid Błażewicz, Grafika AHE w Łodzi

Wojciech Bugno, Grafika AHE w Łodzi

Malwina Charko, Grafika AHE w Łodzi

Przemysław Frączkowski, Grafika AHE w Łodzi

Anna Herbik, WSW AS w Szczecinie

Sandra Kamińska, WSW AS w Szczecinie

Kaja Kleśta, WSW AS w Szczecinie

Olga Korban, WSW AS w Szczecinie

Karolina Kujawska, Grafika AHE w Łodzi

Izabela Lankocz, UŚ w Katowicach, WA w Cieszynie

Dominika Lis, UŚ w Katowicach, WA w Cieszynie

Monika Lizak, WSW AS w Szczecinie

Aleksandra Lubas, WSW AS w Szczecinie

Paweł Marcinkowski, Grafika AHE w Łodzi

Michał Michlewski, Grafika AHE w Łodzi

Ewelina Mostowska, Grafika AHE w Łodzi

Katarzyna Pala, UŚ w Katowicach, WA w Cieszynie

Karol Paniewski, Grafika AHE w Łodzi

Jana Povar, Grafika AHE w Łodzi

Bartosz Skoneczny, Grafika AHE w Łodzi

Agata Skrzypczyk, UŚ w Katowicach, WA w Cieszynie

Małgorzata Tajnert, UŚ w Katowicach, WA w Cieszynie

Katarzyna Talikowska, Grafika AHE w Łodzi

Maciej Tyran, Grafika AHE w Łodzi

Agnieszka Woźniak, UŚ w Katowicach, WA w Cieszynie

Paweł Zając, WSSiP w Łodzi, WW

 

Spis skrótów:

 

AHE – Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

AS – Akademia Sztuki w Szczecinie

UŚ – Uniwersytet Śląski w Katowicach

WA – Wydział Artystyczny

WSSiP – Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi

WSW – Wydział Sztuk Wizualnych

WW – Wydział Wzornictwa

 

 

Wystawa będzie czynna do 1 marca 2015.