Michał Dobrucki i Hubert Czerepok na wystawie Communis – renegocjacje wspólnoty

17 września  – 30 października 2016 | Galeria Labirynt | Lublin
Wystawa „Communis – renegocjacje wspólnoty” koncentruje się na współczesnej polskiej tożsamości, w której religia i duchowość często wpływają na wyobrażenia o życiu wspólnoty. Naszym celem jest postawienie pytania: jak sztuka i różnego rodzaju doświadczenia rodzące się na styku działalności artystycznej i duchowości wchodzą w dialog ze wspólnotą, problematyzują jej wyobrażenia o sobie samej, rozszczelnią kategorie, w których postrzega ona świat.