MEDEA2015; media, design, architektura

Trzecie sympozjum artystyczno-naukowo-technologiczne.
6-12 września 2015, Zakintos, Grecja
 
Trzecie sympozjum artystyczno-naukowo-technologiczne MEDEA2015; Media, Design, Architektura odbędzie się w dniach 6-12 września na wyspie Zakintos w Grecji równolegle z dwunastą międzynarodową konferencją FNMA’15 na temat funkcjonalnych i nanostrukturalnych materiałów. Celem warsztatów jest spotkanie artystów, naukowców, technologów i poszukiwanie wspólnej interdyscyplinarnej płaszczyzny dyskusji na tematy sztuki, nauki i technologii.

Ważne terminy:

Rejestracja: do 6 kwietnia 2015

Streszczenie wystąpienia: do 10 maja 2015

Akceptacja wystąpienia: do 1 czerwca 2015

Opłata konferencyjna: do 15 czerwca 2015
 
Informacje szczegółowe:
 
MEDEA2015; Media, Design, Architecture.
Third Symposium on Art/Science/Technology.

September 6-12 2015, Zakynthos, Greece
 
Third symposium on art-science-technology MEDEA2015; Media, Design, Architecture will take place on september 6-12 on the Zakynthos island in Greece together with the 12th International Conference on Functional and Nanostructured Materials FNMA’15. The aim of this event is to promote meetings of artists, scientists and technologists in the search of mutual interdisciplinary ground of discussion about science, art and technology matters.
 
Important dates:
Registration deadline: April 6 2015

Abstract submission deadline: May 10 2015

Abstract acceptance: June 1 2015

Fee payment: June 15 2015
 
Detailed information:

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *