„Materia doświadczenia i obraz” Natalii Szostak – premiera książki

Już 31 paźdzernika zapraszamy na premierę książki Natalii Szostak „Materia doświadczenia i obraz”, wydanej nakładem TAiWPN UNIVERSITAS
Publikacja na podstawie doktoratu zrealizowanego pod kierunkiem dr. hab. Dominika Lejmana, prof. nadzw. UAP
Recenzenci
dr hab. Krzysztof Polkowski, prof. nadzw. ASP
dr hab. Grzegorz Sztwiertnia, prof. nadzw. ASP

Zarówno w części teoretycznej jak i praktycznej treść książki dotyczy relacji pomiędzy sferą materialnego doświadczania rzeczywistości a obrazem. Tryptyk pt. Sceny leśne, na który składają się obrazy malarskie i filmy wideo jest podstawą podejmowanych badań. Trzy różne krajobrazy leśne pełnią rolę tła dla rozgrywającej się wobec nich symbolicznej dramaturgii. Jej oś przebiega na linii człowiek-przyroda.

Obrany proces pracy ujawnia wyraźny układ sił, który wiąże ciało w czasie i przestrzeni z pokrewnym im wizerunkiem. Napięcia równoważą się tworząc zamknięty układ, wokół którego wydziela się kluczowe dla omawianych zagadnień zjawisko aury.

Konstrukcja publikacji wynika z kształtu refleksji nad poruszaną problematyką, zazębiając się z częścią praktyczną w miejscach centralnych splotów znaczeniowych. Całość składa się z trzech części, które dotyczą kolejno: Materii/ Ciała/ Podmiotu, Czasoprzestrzeni/ Śmierci/ Transfiguracji, i wreszcie: Światła/ Obrazu/ Aury. Wyprowadzony z powyższych rozważań schemat ideowy sugeruje, że obraz – na wzór ciała – znajduje się w punkcie granicznym rzeczywistości.

https://universitas.com.pl/produkt/3943/Materia-doswiadczenia-i-obraz 

Publikacja wydana przy wsparciu Miasta Szczecin