Martyna Rzepecka w wystawie zbiorowej „Wobec Rysunku n°2”

Wystawa czynna do 16 lutego 2018 | Dwór Artusa | Rynek Staromiejski 6 | Toruń

Martyna Rzepecka, asystentka w Pracowni Grafiki Cyfrowej, w Katedrze Grafiki Interdyscyplinarnej Wydziału Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie, bierze udział w wystawie zbiorowej „Wobec Rysunku n°2”.

 

Wystawa WOBEC RYSUNKU 2, jest prezentacją prac pracowników, absolwentów oraz studentów Zakładu Rysunku, Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Realizacje w szczególny sposób odnoszą się do szerokiego obszaru sztuki, w jaki wpisuje się aktualnie rysunek. Jest również próbą refleksji nad zmianami jakie zaszły w tym obszarze w ciągu ostatnich lat. W tym roku mija bowiem dwadzieścia lat od pierwszego wspólnego pokazu pracowników Zakładu Rysunku zainicjowanego przez prof. Bogdana Chmielewskiego, który objął wówczas funkcję kierownika Zakładu. Wystawa odbyła się również w Toruniu, w roku 1998, pod tym samym tytułem.

Zmiany jakie nastąpiły w obszarze sztuki od tego czasu: ogromny rozwój technologiczny tak chętnie wykorzystywany przez artystów, nieograniczone możliwości komunikacji w tzw. sieci czy swobodny dostęp do wszelkich narzędzi, choć rozszerzyły niebotycznie warsztat twórczy, wciąż pozostają tylko jednym z elementów w procesie kreacji. Potwierdzają tym samym celność spostrzeżeń prof. K. Candera zawartych w tekście sprzed lat.

Stając „wobec rysunku” z bagażem dwudziestoletnich doświadczeń, artyści wciąż próbują na nowo definiować naszą rzeczywistość, penetrować i dookreślać jej obszar w kontekście własnych możliwości. Wciąż na nowo i wciąż z entuzjazmem odkrywcy.

Artystki i artyści biorący udział w tegorocznej edycji wystawy Wobec Rysunku n°2 związani są z Zakładem Rysunku funkcjonującym od lat na Wydziale Sztuk Pięknych toruńskiego UMK. Wśród nich znaleźli się zarówno prowadzący zajęcia, jak i doktoranci oraz zaproszeni studenci i absolwenci.

Wystawa czynna do 16 lutego 2018 r., od poniedziałku do niedzieli, w godz. 10:00-18:00 oraz podczas imprez. [materiały Organizatora]

Link do wydarzenia – https://artus.torun.pl/events/wobec-rysunku-n2-wernisaz-wystawy/