Marcowy Konkurs Klarnetowy

19 marca 2018 | Sala Kameralna |  Pałac pod Globusem | pl. Orła Białego 2

Akademia Sztuki w Szczecinie przyjmuje zgłoszenia do Marcowego Konkursu Klarnetowego 2018.
W konkursie udział mogą wziąć udział uczniowie szkół muzycznych I i II stopnia w następujących kategoriach:
– uczniowie urodzeni w roku 2007 i młodsi,
– uczniowie urodzeni w latach 2003 – 2006,
– uczniowie urodzeni w roku 2002 i starsi,
– zespoły kameralne.Zgłoszenia należy przesyłać do 10 marca 2018 roku na adres – boguslawjakubowski@wp.pl

Konkurs odbędzie się 19 marca 2018 roku, w Sali Kameralnej Pałacu pod Globusem.
Organizatorem jest prof. Bogusław Jakubowski.

Regulamin Konkursu:
  • Konkurs odbywa się 19 marca 2018 roku
  • Celem konkursu, oprócz prezentacji uzdolnionych dzieci i  młodzieży, jest spotkanie uczniów, nauczycieli rodziców, wymiana doświadczeń, poszerzenie wiedzy na temat współczesnych metod nauczania
  • W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół muzycznych i i ii stopnia z całej polski w następujących kategoriach:

– uczniowie urodzeni w roku 2007 i młodsi,
– uczniowie urodzeni w latach 2003 – 2006,
– uczniowie urodzeni w roku 2002 i starsi,
– zespoły kameralne.

  • W konkursie nie ma opłat wpisowych, uczniowie przyjeżdżają na własny koszt wraz z akompaniatorem
  • Program konkursu to utwór (utwory) dowolny solo lub z akompaniamentem fortepianu(może to być część lub części utworu cyklicznego) wykonany z pamięci do 5 min w grupie najmłodszej, do 10 min w grupie średniej i do 15 min w grupie najstarszej, zespoły kameralne mogą grać z nut
  • Jury będzie się składało z nauczycieli klas klarnetu, którzy będą wystawiali swoich uczniów
  • Przewodniczącym jury będzie dr hab. Bogusław Jakubowski
  • Decyzje jury są ostateczne
  • W konkursie przewidziano atrakcyjne nagrody