Magdalena Uchman // Love – wystawa w Galerii R+

Wernisaż wystawy: 25 kwietnia 2018 | środa | godzina 18.00 | Galeria R+ | Pałac pod Globusem

Galeria R+ zaprasza na wernisaż wystawy Magdaleny Uchman „LOVE”

Wernisaż: Galeria R+ | 25 kwietnia 2018 | środa | godzina 18:00
Wystawa czynna do 16 maja 2018.

Większość prac prezentowanych na wystawie „LOVE” pochodzi z ostatniego cyklu Magdaleny Uchman „This is my movie…”. Jest on mocno nacechowany jej osobowością, jest rodzajem osobistego, intymnego pamiętnika. Jak sama mówi „prace przywołują elementarne wartości naszej egzystencji: życie–śmierć, miłość–nienawiść”. Sytuując swoje prace między duchowym a materialnym, autorka stawia pytania. Nie zawsze jednak podejmuje próbę znalezienia na nie odpowiedzi – ostateczna odpowiedź należy do widza.
Grafiki powstały w technikach druku płaskiego, przede wszystkim serigrafii, a także druku z płyty offsetowej i litografii. Magdalena Uchman stosuje również wklęsłodruk oraz wykorzystuje możliwości monotypii. W celu uzyskania jak najbardziej satysfakcjonujących efektów, lubi łączyć różne techniki druku.
Warsztatowe przygotowanie i temat, w którym porusza się artystka, pozwala jej poprzez formę prac otwierać przed odbiorcą szeroki obszar myślenia o współczesnej grafice. Autorka próbuje opisywać swój świat, swój czas i swoje w nim miejsce. Chce, aby był to opis przekonujący i prawdziwy.
„Odbierając prace-grafiki Magdaleny Uchman docenimy kunszt technik, oraz ogromny przekaz treści. Warsztat dopełnia i potęguje przekaz, który jest bardzo osobisty-intymny, ale patrząc okiem malarza, ważna jest zawarta w tych formach tajemnica, którą kieruje szczerość i autentyczność”
(Tajemnica…, Piotr Woroniec Jr)

Magdalena Uchman // urodzona w 1981 roku. Doktor, zajmuje się grafiką i malarstwem. Jest absolwentką Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego (Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych; dyplom w 2006 roku). Za wybitne osiągnięcia w trakcie studiów otrzymała Dyplom Uznania Rektora. W 2010 otrzymała stopień doktora sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne, przyznany przez Radę Wydziału Grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Pracuje na stanowisku adiunkta z Zakładzie Grafiki Warsztatowej w Pracowni Druku Płaskiego i Litografii na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Obecnie pełni obowiązki dziekana ds. Studenckich. Jest autorką 19 wystaw indywidualnych, brała udział w ponad 200 wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą. Uczestniczyła w licznych sympozjach krajowych i zagranicznych: 5th Mallnitz Symposium of Contemporary of Art – Bios Nationalpark Zentrum (Mallniz, Austria; 2011) czy Indira International Imprint Arts Festival – Uniwersytet Muzyki i Sztuk Pięknych w Khairagarh (Indie; 2017, 2018)
Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień, m.in. na III Biennale Grafiki Eksperymentalnej w Rumunii (2008), I nagrody VIII Międzynarodowego Przeglądu Małego Formatu w Rumunii, w przeglądzie „Granice Rysunku” w Rzeszowie (2006), II Nagrody Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach na Międzynarodowym Konkursie Litograficznym „Litho-Kielce 2015” czy nagrody fundowanej ASP w Gdańsku na 5. Międzynarodowym Biennale Grafiki Cyfrowej – Gdynia 2016.

kurator: Marta Dziomdziora
projekt plakatu: Miroslaw Pawlowski

Galeria R+ czynna od wtorku do soboty w godzinach 15:00-19:00.