Maciek Salomon | spotkanie

17 grudnia 2015 | czwartek | godzina 12.00 | Pałac pod Globusem | sala 203

 

Wydział Malarstwa I Nowych Mediów zaprasza w najbliższy czwartek,

17.12.2015 o godz. 12.00 do sali 203 na krótkie spotkanie z Maćkiem Salomonem

– gdańskim artystą wizualnym, wykładowcą ASP w Gdańsku, redaktorem i rysownikiem gazety Krecha, autorem czcionki zwanej Salamonicą, połową duetu Nagrobki, który zagra 16.12.2015 o godz. 19.00 w Klubiku.

 

Maciek Salamon

Arty­sta wizu­alny z Gdań­ska. Pra­cuje w stoczni gdań­skiej oraz na Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych również w Gdań­sku. Twórca filmów ani­mo­wanych i tele­dy­sków. Lau­reat licz­nych nagród na festi­walach

fil­mo­wych na całym świe­cie (Rey­kjavik, Tokio, Kali­for­nia, Amster­dam). Czło­nek grupy arty­stycz­nej Kre­cha, wyda­ją­cej perio­dyk o tej samej nazwie. Wokali­sta i autor tek­stów w rode­o-pun­ko­wej

gru­pie Gówno. Wokalista i gitarzysta nekropolowego duetu Nagrobki.

Prowadzi zakładową Galerię Gablotka.

Współtworzy spółdzielnię artystyczną Dwie Zmiany w Sopocie.

Gra­fik, ilu­stra­tor, świetny człowiek.

 

www.macieksalamon.com

https://www.facebook.com/maciek.salamon.7?fref=ts

https://www.facebook.com/zespolnagrobki/?fref=ts

https://www.facebook.com/Zespół-Gówno-314703726119/?fref=ts

https://www.facebook.com/galeriagablotka?fref=ts

https://www.facebook.com/dwiezmiany/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *