Łukasz Skąpski | Perfumy

Perfumy Stoczniowiec 2_maly

4 grudnia 2015 – 12 lutego 2015 | Muzeum Narodowe w Szczecinie

 

Łukasz Skąpski z Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów bierze udział w Mare Articum, 10. Bałtyckim Biennale Sztuki Współczesnej „Morze. Troubled Water” w Muzeum Narodowym w Szczecinie z pracą „Perfumy. Alternatywna ekonomie w Szczecinie”.

 

 

„Perfumy”

Łukasz Skąpski

 

W 1989 roku, podczas Obrad Okrągłego Stołu podjęto decyzję, które zaważyły na losach polskiego przemysłu i ludzi w nim zatrudnionych. Szczecin był wtedy miastem przemysłowym.

Lata 90-te były okresem prywatyzacji, arbitralnego rozstrzygnięcia o strukturze własnościowej polskiej gospodarki i zarazem o kształcie rynku pracy, zanegowania potrzeby prowadzenia polityki przemysłowej przez Państwo oraz okresem dramatycznych konfliktów społecznych, których apogeum nastąpiło podczas strajków w 1993 roku.

Na kierunek przekształceń własnościowych przyjęty przez rząd złożyło się kilka czynników, z których głównymi była trwająca w Europie od prawie dekady deindustrializacja, urok ideowy triumfującego thatcheryzmu, któremu poddała się część elit opozycyjnych, oraz kładący się na polskich przemianach cień polityki istniejącego jeszcze ZSRR.

 

Ze zmian własnościowych korzystała część dawnego aparatu władzy, który scenariusz uwłaszczeniowy zaczął wprowadzać w życie już od połowy lat 80-tych. Korzystali również zagraniczni inwestorzy, z których obecnością i motywacjami wiązano naiwnie chyba zbyt duże oczekiwania. Sposób przeprowadzenia prywatyzacji na początku lat 90-tych odcisnął się trwale na mentalności polskich polityków, do dziś traktujących zdobycie władzy jako okazję do dzielenia łupów.

 

Po dwudziestu latach tych przekształceń Szczecin nie był już miastem przemysłowym. Sukcesywnie zamknięto wszystkie większe zakłady pracy i fabryki funkcjonujące w mieście i okolicy przed 1989 rokiem, ze świetnie funkcjonującą Stocznią Szczecińską na czele. Powody doprowadzenia do upadku Stoczni są do dziś nieznane. Złożyły się nań prawdopodobnie – celowo lub przypadkowo nieudolne i szkodliwe dla zakładu – działania kolejnych ministrów, władz lokalnych oraz Zarządu Stoczni. Wraz z zamknięciem stoczni pracę w Szczecinie straciło kilkadziesiąt tysięcy ludzi, jeśli wliczyć wszystkich kooperantów Stoczni Szczecińskiej.

 

Łukasz Skąpski aplikując do Urzędu Patentowego przejął prawa do znaku towarowego „Stocznia Szczecińska im. Adolfa Warskiego”. Jako właściciel Stoczni produkować będzie luksusowe perfumy. Pierwszym produktem wyprodukowanym przez „Stocznię Szczecińską im. Adolfa Warskiego” jest „Stoczniowiec”, perfumy o zastrzeżonym znaku towarowym.