Kto zostanie artystą? | dyskusja

18 listopada 2015 | środa | godz. 19.00 | CSW Zamek Ujazdowski | Warszawa Kształtowanie podmiotowości artystycznej na akademiach sztuki w Polsce

Dyskusja panelowa towarzysząca wystawie Przestrajanie. Leszek Knaflewski i audiosfera

W dyskusji udział wezmą: Mirosław Bałka (ASP, Warszawa), Katarzyna Józefowicz (ASP, Gdańsk), Kamil Kuskowski (AS, Szczecin), Jarosław Modzelewski (ASP, Warszawa), Grzegorz Sztwiertnia (ASP, Kraków), Andrzej Tobis (ASP, Katowice), Marek Wasilewski (UAP, Poznań).

Organizatorzy o wydarzeniu:
Do rozmowy na temat kształcenia artystów zaproszeni zostali wybitni pedagodzy z kilku uczelni artystycznych w Polsce, z którymi rozmowa będzie się toczyć wokół kwestii:

Czy celem szkół artystycznych jest dziś kształcenie artystów (a nie wyposażenie studentów w zespół umiejętności i technik z zakresu obróbki plastycznej czy wizualnej)?

Czy istnieje szczególnego rodzaju podmiotowość artystyczna? Jeśli tak, to jakie są sposoby jej kształtowania?

Rozmowa będzie okazją do konfrontacji postaw, wizji i metodologii kształcenia. Dyskusja odnosi się do jednego z wątków wystawy Przestrajanie. Leszek Knaflewski i audiosfera – swoistej pedagogii Leszka Knaflewskiego. Jej istotą był stworzenie sytuacji, w której studenci uzyskaliby zdolność kształtowania siebie jako artystycznych podmiotów.

Organizatorzy: Fundacja Sztuka i Współczesność, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

Więcej: http://csw.art.pl/index.php?action=aktualnosci&s2=1&id=1321&lang=