Konsultacje dla kandydatów | grafika artystyczna i projektowa

 

Wydział Sztuk Wizualnych zaprasza kandydatów na bezpłatne, indywidualne konsultacje z kierownikami katedr lub wyznaczonymi przez nich osobami.

Kierownicy katedr Wydziału Sztuk Wizualnych:

dr hab. Katarzyna Radecka, prof. nadzw. – architektura wnętrz,

dr hab. Leszek Żebrowski, prof. nadzw.– grafika projektowa,

dr hab. Ewa Czerwińska-Romanowska, prof. nadzw. – grafika artystyczna,

dr hab. Arkadiusz Marcinkowski, prof. nadzw. –malarstwo, rysunek, grafika cyfrowa, działania interdyscyplinarne.

 

Kontakt: sekretariat Wydziału Sztuk Wizualnych

tel. 664 080 174, e-mail: agnieszka.jankowska@akademiasztuki.eu

 

Istnieje dodatkowa możliwość przeprowadzenia konsultacji podczas dyżuru dziekana Wydziału Sztuk Wizualnych, dra hab. Ireneusza Kuriaty, prof. nadzw. w środy, w godzinach 14.00-15

 

 

REKRUTACJA NA GRAFIKĘ WARSZTATOWĄ i PROJEKTOWĄ 

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 

Kierunek grafika, specjalność grafika warsztatowa (artystyczna).

 

Absolwent studiów pierwszego stopnia  dysponuje wiedzą i umiejętnościami warsztatowymi w tradycyjnych i współczesnych technikach grafiki. Jego możliwości warsztatowe pozwalają na nieskrępowaną i indywidualną twórczość. Już na pierwszym roku podstawy tradycyjnych technik druku (linoryt, litografia, drzeworyt, akwaforta, akwatinta, sucha igła,  sitodruk i in.) są łączone z grafiką cyfrową 2D, 3D oraz animacją. Struktura Katedry Grafiki Artystycznej pozwala na indywidualny wybór studiowanych dziedzin grafiki artystycznej oraz dedykowanych im pracowni, umożliwiając młodym adeptom sztuki poszukiwanie własnej drogi artystycznej. Cały proces dydaktyczny daje solidną podstawę do samodzielnej działalności w obszarze profesjonalnej grafiki artystycznej oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia na tym samym kierunku.

 

Zakres kształcenia kierunkowego:

 • wypukłodruk (linoryt, drzeworyt),
 • wklęsłodruk (akwaforta, akwatinta, sucha igła i in.)
 • płaskodruk (litografia, monotypia, sitodruk),
 • grafika cyfrowa.

 

Kierunek grafika, specjalność grafika projektowa.

 

Absolwent studiów pierwszego stopnia po trzyletnim procesie dydaktycznym zakończonym uzyskaniem dyplomu licencjackiego jest w pełni przygotowany zarówno do zespołowej, jak i indywidualnej pracy związanej ze współczesną grafiką projektową.

Struktura Katedry Grafiki Projektowej pozwala na indywidualny wybór studiowanych dziedzin i dedykowanych im pracowni w zakresie projektowania: liternictwa, typografii, plakatu, ilustracji, znaków graficznych, form identyfikacyjnych, wydawnictw, publikacji cyfrowych. Student ma szanse na zdobycie specjalizacji dającej możliwość zatrudnienia w graficznych studiach projektowych, agencjach reklamowych i brandingowych, wydawnictwach, drukarniach lub pozwalającej na niezależną pracę zawodową i artystyczną. Absolwent jest także w pełni przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na tym samym kierunku.

 

Zakres kształcenia kierunkowego:

 • projektowanie wydawnictw i publikacji cyfrowych,
 • projektowanie plakatu i ilustracji,
 • projektowanie znaku i form identyfikacyjnych,
 • projektowanie liternictwa i typografii,
 • multimedialne projektowanie graficzne.

 

 

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Kierunek grafika

 

Studia drugiego stopnia na kierunku grafika – podobnie jak w przypadku specjalności grafika projektowa i grafika warsztatowa – są kontynuacją trzyletniego licencjackiego procesu dydaktycznego na studiach I stopnia, z odpowiednio poszerzonym programem. Program studiów jest ściśle podporządkowany wybranemu przez studenta głównemu przedmiotowi kierunkowemu. Studia kończą się egzaminem magisterskim, na który składa się część praktyczna i teoretyczna. Egzamin jest sprawdzeniem wyspecjalizowanej wiedzy i umiejętności dyplomanta, niezwykle potrzebnych w ściśle ukierunkowanej, profesjonalnej branży graficznej.

 

Zakres kształcenia kierunkowego:

Specjalność grafika warsztatowa (artystyczna)

 • wypukłodruk (linoryt, drzeworyt),
 • wklęsłodruk (akwaforta, akwatinta, sucha igła i in.),
 • płaskodruk (litografia, monotypia, sitodruk),
 • grafika cyfrowa.

 

 

Zakres kształcenia kierunkowego:

Specjalność grafika projektowa

 • projektowanie wydawnictw i publikacji cyfrowych,
 • projektowanie plakatu i ilustracji,
 • projektowanie znaku i form identyfikacyjnych,
 • projektowanie liternictwa i typografii,
 • multimedialne projektowanie graficzne.

 

Oprócz przedmiotów kierunkowych na Wydziale Sztuk Wizualnych realizuje się programy  między innymi takich przedmiotów jak: rysunek, malarstwo, rzeźba, fotografia, podstawy multimediów, przedmiotów teoretycznych, technologii informacyjnych, komputerowego wspomagania procesów twórczych, projektowych technik cyfrowych, współczesnych technik realizacyjnych.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *