Konsultacje dla kandydatów | architektura wnętrz

 

Wydział Sztuk Wizualnych zaprasza kandydatów na bezpłatne, indywidualne konsultacje z kierownikami katedr lub wyznaczonymi przez nich osobami.

Kierownicy katedr Wydziału Sztuk Wizualnych:

dr hab. Katarzyna Radecka, prof. nadzw. – architektura wnętrz,

dr hab. Leszek Żebrowski, prof. nadzw.– grafika projektowa,

dr hab. Ewa Czerwińska-Romanowska, prof. nadzw. – grafika artystyczna,

dr hab. Arkadiusz Marcinkowski, prof. nadzw. –malarstwo, rysunek, grafika cyfrowa, działania interdyscyplinarne.

 

Kontakt: sekretariat Wydziału Sztuk Wizualnych

tel. 664 080 174, e-mail: agnieszka.jankowska@akademiasztuki.eu

 

Istnieje dodatkowa możliwość przeprowadzenia konsultacji podczas dyżuru dziekana Wydziału Sztuk Wizualnych, dra hab. Ireneusza Kuriaty, prof. nadzw. w środy, w godzinach 14.00-15.00.

 

 

Wydział Sztuk Wizualnych zaprasza kandydatów na studia na kierunek architektura wnętrz. Od minionego roku architekturę wnętrz można u nas studiować również na drugim stopniu!

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Kierunek architektura wnętrz

Absolwent studiów pierwszego stopnia jest w pełni przygotowany zarówno do zespołowej, jak i indywidualnej pracy związanej z projektowaniem szeroko pojętej architektury wnętrz. Struktura Katedry Architektury Wnętrz pozwala na indywidualny wybór studiowanych dziedzin i dedykowanych im pracowni w zakresie projektowania: architektury wnętrz, wystaw, mebla lub detalu architektonicznego. Student ma szanse na zdobycie specjalizacji odpowiadającej potrzebom zatrudnienia w architektonicznych studiach projektowych, zakładach produkujących meble, pracowniach aranżacji wnętrz lub pracy w charakterze niezależnego projektanta. Absolwent jest także w pełni przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na tym samym kierunku.

Zakres kształcenia kierunkowego:

projektowanie wnętrz,

projektowanie wystaw,

projektowanie mebla,

projektowanie detalu architektonicznego oraz form architektonicznych w różnej skali.

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Kierunek architektura wnętrz

Absolwent studiów II stopnia na kierunku architektura wnętrz jest przygotowany do dojrzałego i świadomego podejmowania twórczej i samodzielnej pracy związanej z kształtowaniem przestrzeni wnętrz i wystaw. W wyniku procesu kształcenia na studiach drugiego stopnia nastawionego na indywidualny rozwój osobowości twórczej oraz kreatywnego i odpowiedzialnego podejścia do pracy projektowej absolwent jest przygotowany do wykonywania wolnego zawodu architekta wnętrz lub pracy w zespołach projektowych, tworzenia ich oraz kierowania nimi. Poszerzone kompetencje w zakresie projektowania sprzętów i urządzeń wyposażenia wnętrz oraz wystaw umożliwiają szerokie rozumienie kontekstu sztuki projektowej, a także przygotowują do projektowania kompleksowego. Absolwent posiada umiejętność krytycznej oceny swoich działań twórczych i artystycznych oraz kreowania własnego wizerunku jako twórcy-projektanta i artysty. Potrafi zaplanować swoją ścieżkę kariery zawodowej, rozumie potrzebę samodoskonalenia i ciągłego dokształcania. Jest też przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

 

Zakres kształcenia kierunkowego:

projektowanie wnętrz,

projektowanie wystaw,

projektowanie form użytkowych w zakresie meblarstwa, oświetlenia oraz komunikacji wizualnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *