Konferencja Naukowo – Metodyczna Teoria muzyki w praktyce

 24 25 listopada 2017 | Pałac pod Globusem | pl. Orła Białego 2 | Szczecin

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

 

24 listopada 2017 – ZPSM, ul. Staromłyńska 13

godz. 10.00 – 13.00

Sala Koncertowa ZPSM

Z zagadnień osobowości nauczyciela i ucznia

– prof. Zofia Konaszkiewicz (UMFC Warszawa)

 

Kształtowanie wyobrażeń, wprowadzanie pojęć i notacji muzycznej we wczesnej edukacji muzycznej dziecka

– dr Roma Ławrowska (AP Kraków)

 

Informacja dla nauczycieli o ćwiczeniach do kształcenia słuchu, omówienie zbioru zadań

– Grażyna Sołtyk (PSM I st. Świnoujście)

 

godz. 14.00 – 19.00

Sala Kameralna i sala rytmiki ZPSM

warsztaty w grupach dwudziestoosobowych

(szczegółowe informacje dla zarejestrowanych uczestników konferencji)

Zagadnienia rytmiczno-melodyczne w oparciu o literaturę muzyczną – aktywne sposoby realizacji

Joanna Tomkowska (PSM I i II st. w Olsztynie)

 

Ławrowskiej model Odczuwam – Działam – Rozumiem. Aktywne słuchanie – przeżywanie – rozumienie muzyki przez dzieci

– dr Roma Ławrowska (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

 

Tańce z różnych stron świata na lekcjach rytmiki

– Urszula Cebula (PSM w Kolbuszowej)

 

Piosenka pierwsza klasa!

– Renata Chrzanowska – Sosin (PSM I i II st. w Stargardzie)

 

***************************************************************************

25 listopada 2017

Sala Kameralna Akademii Sztuki, pl. Orła Białego 2

godz. 10.00 – 12.00

Edukacja muzyczna – wyzwania dla nauczyciela rytmiki w XXI wieku

– prof. Ewa Szatan (Uniwersytet Gdański)

 

Co nauczyciel przedmiotów teoretycznych o słuchu muzycznym wiedzieć powinien?

– dr hab. Alicja Kozłowska-Lewna (Akademia Muzyczna w Gdańsku)

Zasady kształcenia na lekcjach w szkole muzycznej

– dr Ewa Kumik (Akademia Muzyczna w Łodzi)

 

Rola nauczyciela przedmiotu głównego we wprowadzaniu terminologii i pojęć ogólno-muzycznych w początkowym etapie kształcenia

– dr Piotr Piechocki (ZPSM, Wydział Instrumentalny Akademii Sztuki w Szczecinie)

 

godz. 12.30 – 14.30

Uczeń jako recenzent. Inna ścieżka nabywania kompetencji muzycznych

– dr Rafał Ciesielski (Uniwersytet Zielonogórski)

 

Śpiewać każdy może” – solfeż: zagrożenie czy szansa? Studium przypadku

– dr Amelia Golema (Akademia Muzyczna we Wrocławiu)

 

Higiena głosu dziecka na lekcjach zbiorowych w szkole muzycznej

– dr Małgorzata Kowalik (Wydział Edukacji Muzycznej Akademii Sztuki
w Szczecinie)

 

Od praktyki do teorii – metoda Emila Jaques-Dalcroze’a na zajęciach rytmiki i kształcenia słuchu w klasach I-III

– mgr Katarzyna Wyporska-Wawrzczak (Akademia Pomorska w Słupsku)

 

Obraz szkoły muzycznej w oczach dziecka

– dr Alicja Delecka-Bury (Wydział Edukacji Muzycznej Akademii Sztuki
w Szczecinie)

 

Komitet Naukowy Konferencji:

prof. dr hab. Dariusz Dyczewski – prof. dyrygent, Rektor Akademii Sztuki w Szczecinie, dyrektor OSM I i II st. L. Piwoni

prof. dr hab. Zofia Konaszkiewicz – psycholog, pedagog muzyki, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

prof. dr hab. Ewa Szatan – prof. rytmiki, Instytut Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański

dr hab. Alicja Kozłowska-Lewna, prof. AM – kierownik Zakładu Kształcenia Słuchu i Wczesnej Edukacji Muzycznej, Akademia Muzyczna w Gdańsku

dr Rafał Ciesielski – muzykolog, Uniwersytet Zielonogórski

dr Alicja Delecka-Bury – pedagog muzyki, kierownik Zakładu Edukacji Muzycznej Akademii Sztuki w Szczecinie

dr Amelia Golema – psycholog muzyki, Akademia Muzyczna we Wrocławiu

dr Małgorzata Kowalik – wokalistka, pedagog i metodyk emisji głosu, dyrygent, konsultant solowej i zbiorowej emisji głosu, kierownik Zakładu Emisji Głosu Akademii Sztuki w Szczecinie

dr Ewa Kumik – pedagog muzyki, kierownik Studium Pedagogicznego Akademii Muzycznej w Łodzi, b. dyrektor szkoły muzycznej

dr Piotr Piechocki – muzyk, nauczyciel, dyrektor ZPSM, adiunkt na Wydziale Instrumentalnym Akademii Sztuki w Szczecinie

 

 

Chętnych do udziału w Konferencji Naukowo – Metodycznej „Teoria muzyki w praktyce” prosimy o wypełnienie załączonego formularza i przesłanie go na adres mailowy organizatora Konferencji do dnia 22 października 2017: konferencjawem@akademiasztuki.eu

Opłata wynosi 50 zł i obejmuje:

materiały szkoleniowe oraz udział w warsztatach i wykładach.

 

Opłatę konferencyjną należy uiścić do dnia 15 listopada 2017 na konto Akademii Sztuki w Szczecinie, podając dane uczestnika:

25 1440 1143 0000 0000 1215 0008 – PKO BP

Opłata nie obejmuje noclegu.

Z opłaty konferencyjnej zwolnieni są członkowie Komitetu Naukowego.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

dr Alicja Delecka-Bury – Prodziekan Wydziału Edukacji Muzycznej,

Kierownik Zakładu Edukacji Muzycznej

Akademii Sztuki w Szczecinie

 

dr Piotr Piechocki – Dyrektor ZPSM w Szczecinie

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *