Konferencja naukowa Wyzwania współczesnej szkoły muzycznej. Szkoła muzyczna – tradycja i perspektywy.

7 – 8 kwietnia 2017 | Akademia Sztuki w Szczecinie | Pałac pod Globusem

rekrutacja do 15 lutego 2017!

 

Zakład Edukacji Muzycznej Wydziału Edukacji Muzycznej zaprasza do udziału w Konferencji Naukowej z cyklu Wyzwania współczesnej szkoły muzycznej. Szkoła muzyczna – tradycja i perspektywy w Szczecinie, w dn. 7 – 8 kwietnia 2017 (piątek, sobota).

 

Konferencja skierowana jest do naukowców, pedagogów, psychologów, socjologów, metodyków, nauczycieli szkół muzycznych i artystów, których zainteresowania oscylują wokół następujących problemów:

  1. Formalna edukacja muzyczna w kontekście zmian społeczno-ekonomicznych.
  2. Dorobek kulturalny polskich szkół muzycznych.
  3. Perspektywy rozwoju polskich szkół muzycznych, ocena zmian strukturalnych.
  4. Cele i zadania specjalistycznego kształcenia muzycznego w różnych krajach.
  5. Psychopedagogiczne uwarunkowania specjalistycznej edukacji muzycznej.
  6. Kompetencje i dyspozycje osobowościowe nauczycieli szkół muzycznych.
  7. Metody kształcenia muzycznego. Doświadczenia polskie i innych krajów.
  8. Sukcesy, porażki, problemy uczniów i nauczycieli szkół muzycznych.

 

Komitet Naukowy Konferencji:

prof. dr hab. Dariusz Dyczewski – Rektor Akademii Sztuki w Szczecinie, dyrektor Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia Leonarda Piwoni, konsultant CENSA, członek Rady ds. Szkolnictwa Artystycznego przy MKiDN

prof. dr hab. Zofia Konaszkiewicz – były kierownik Katedry Edukacji Muzycznej na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, członek Rady Programowej ds. Muzyki Instytutu Muzyki i Tańca

prof. dr hab. Ewa Zwolińska – dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii, kierownik Katedry Pedagogiki Muzyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

prof. dr hab. Ewa Szatan – Instytut Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański

dr hab. Alicja Kozłowska-Lewna, prof. AM – kierownik Zakładu Kształcenia

Słuchu i Wczesnej Edukacji Muzycznej na Wydziale Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki, Akademia Muzyczna w Gdańsku

dr hab. Andrzej Michalski, prof. AM – Katedra Pedagogiki Muzyki, Wydział

Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu, Akademia Muzyczna w Gdańsku

dr hab. Anna Waluga, prof. AM – kierownik Katedry Pedagogiki Muzycznej w Akademii Muzycznej w Katowicach, prezes Stowarzyszenia im. Zoltana Kodalya w Polsce

dr hab. Agnieszka Weiner, prof. WSEI – kierownik Pracowni Dydaktyki i Kształcenia Nauczycieli, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Chętnych do czynnego udziału w Konferencji Naukowej Szkoły muzyczna – tradycja i perspektywy prosimy o wypełnienie załączonego formularza [temat, słowa kluczowe i główne tezy wystąpienia, niezbędne informacje] i przesłanie go na adres mailowy organizatora Konferencji do dnia 15 lutego 2017:

konferencjawem@akademiasztuki.eu

lub drogą pocztową na adres:
Wydział Edukacji Muzycznej, ul. Grodzka 50, 70–560 Szczecin.

Opłata konferencyjna dotycząca czynnego udziału wynosi 250 zł i obejmuje: materiały konferencyjne, publikację referatu w monografii naukowej (po uzyskaniu pozytywnej recenzji), bufet kawowy podczas obrad, kolację oraz uczestnictwo w koncercie w Filharmonii Szczecińskiej im. M. Karłowicza.
Program koncertu symfonicznego dn. 7 kwietnia 2017:

Krzysztof Penderecki – Concertino na trąbkę i orkiestrę (2015)

Johann Nepomuk Hummel – Koncert na trąbkę E-dur S. 49

Dymitr Szostakowicz – Symfonia nr 11 g-moll op. 103

Występują:   Gábor Boldoczki – trąbka, Ramon Tebar – dyrygent

 

Opłatę konferencyjną (po zakwalifikowaniu referatu) należy uiścić do dnia
15 marca 2017
na konto Akademii Sztuki w Szczecinie, podając dane uczestnika:

25 1440 1143 0000 0000 1215 0008 – Bank Nordea S.A.

Opłata nie obejmuje noclegu.

Z opłaty konferencyjnej zwolnieni są członkowie Komitetu Naukowego.

Kolejne informacje dotyczące szczegółowego programu oraz miejsca obrad podczas Konferencji Naukowej zostaną Państwu przekazane w Komunikacie nr 2.

Serdecznie zapraszamy

dr hab. Barbara Halec – Dziekan Wydziału Edukacji Muzycznej

dr Alicja Delecka-Bury – Prodziekan Wydziału Edukacji Muzycznej,

Kierownik Zakładu Edukacji Muzycznej

Konferencja WEM-formularz zgłoszeniowy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *