Konferencja Naukowa Wyzwania współczesnej szkoły muzycznej I st. Specyfika kształcenia małego dziecka | rekrutacja

21 -23 marca 2016 | Pałac pod Globusem | Szczecin

Zakład Edukacji Muzycznej (Wydział Edukacji Muzycznej Akademii Sztuki w Szczecinie) zaprasza do udziału w Konferencji Naukowej Wyzwania współczesnej szkoły muzycznej I st. Specyfika kształcenia małego dziecka podczas Ogólnopolskiego Sympozjum „Wyzwania współczesnej szkoły muzycznej I st. – rola muzykowania zespołowego w edukacji wczesnoszkolnej” w Szczecinie w dniach 21-23 marca 2016

 

W ramach Sympozjum odbędą się:

I: w dniach 21-22.03.2016 r. Konferencja Naukowa Wyzwania współczesnej szkoły muzycznej I st. Specyfika kształcenia małego dziecka, przeznaczona dla naukowców, metodyków, artystów i nauczycieli, podczas której dyskutowane będą następujące problemy:

 1. Formalna edukacja muzyczna w kontekście zmian społeczno-ekonomicznych.
 2. Kształcenie muzyczne małego dziecka w doświadczeniach innych krajów.
 3. Psychopedagogiczne uwarunkowania wczesnej edukacji muzycznej.
 4. Kompetencje i dyspozycje osobowościowe nauczycieli małych dzieci.
 5. Metody kształcenia muzycznego specyficzne dla edukacji wczesnoszkolnej. Doświadczenia polskie i innych krajów.
 6. Sukcesy i porażki małego ucznia.
 7. Gotowość i dojrzałość szkolna.

 

II: w dniach 21-23.03.2016 r. Seminarium z warsztatami metodycznymi prowadzonymi przez nauczycieli – praktyków z Polski i zza granicy, dotyczące metodyki pracy z małym dzieckiem w szkole muzycznej na zajęciach indywidualnych i zbiorowych oraz muzykowania zespołowego.

Komitet Naukowy Konferencji:

 • prof. dr hab. Dariusz Dyczewski – dziekan Wydziału Edukacji Muzycznej Akademii Sztuki w Szczecinie, dyrektor Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia Leonarda Piwoni, konsultant CENSA, członek Rady ds. Szkolnictwa Artystycznego przy MKiDN
 • prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak – kierownik Katedry Pedagogiki Ogólnej na Uniwersytecie Szczecińskim, wiceprzewodnicząca Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
 • prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska – kierownik Zakładu Badań nad Dzieciństwem i Szkołą, Instytut Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański, wiceprzewodnicząca Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, redaktor naczelna naukowego czasopisma „Problemy Wczesnej Edukacji”
 • prof. dr hab. Zofia Konaszkiewicz – były kierownik Katedry Edukacji Muzycznej na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, członek Rady Programowej ds. Muzyki Instytutu Muzyki i Tańca
 • prof. dr hab. Barbara Gruberne-Bernacka – Akademia Teatralna w Warszawie, autorka metody RYTMIKA VIVA łączącej rytmikę dalcroze’owską z elementami dramy
 • Prof. dr hab. Ewa Zwolińska – dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii, kierownik Katedry Pedagogiki Muzyki na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Prof. dr hab. Ewa Szatan – Uniwersytet Gdański, Instytut Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych, Zakład Badań nad Dzieciństwem i Szkołą
 • Prof. dr hab. n. med. Jacek Rudnicki – neonatolog, Zakład Nauk Humanistycznych w Medycynie, Wydział Nauk o Zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny
 • dr hab. Małgorzata Suświłło, prof. UWM – dziekan Wydziału Nauk Społecznych, kierownik Katedry Wczesnej Edukacji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
 • dr hab. Alicja Kozłowska-Lewna, prof. AM – kierownik Zakładu Kształcenia Słuchu i Wczesnej Edukacji Muzycznej na Wydziale Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej w Gdańsku
 • dr hab. Anna Waluga, prof. AM – kierownik Katedry Pedagogiki Muzycznej w Akademii Muzycznej w Katowicach, prezes Stowarzyszenia im. Zoltana Kodalya w Polsce
 • dr hab. Agnieszka Weiner, prof. WSEI –prodziekan na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, członek Zespołu Pedagogiki Elementarnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN
 • Grazia Abba – kierownik Katedry Dydaktyki Konserwatorium w Turynie we Włoszech
 • dr hab. Maciej Kołodziejski, prof. AH – Akademia Humanistyczna w Pułtusku, Zakład Pedagogiki Przedszkolnej, Wczesnoszkolnej i Edukacji Muzycznej

 

Tematy warsztatów i sylwetki prowadzących:

1) CircleSong –
lekcja spontanicznej kreacji muzycznej – dr hab. Marcin Wawruk

chórmistrz, aranżer, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, specjalizuje się w prowadzeniu kameralnych zespołów chóralnych i w zespołowej emisji głosu, prowadzi warsztaty chóralne i wokalne, w 2010 roku został zaproszony wraz z prowadzonym przez siebie zespołem wokalnym ProForma do udziału w koncertach wokalisty Bobby’ego McFerrina podczas jego trasy koncertowej “VOCAbuLarieS”, od tego czasu kontynuuje współpracę z Rogerem Treece (USA), jednym z twórców metody improwizacji chóralnej CircleSong (Śpiewo-Kręgi), upowszechniając ją wśród polskich zespołów chóralnych, dyrygentów i nauczycieli muzyki.

2) Magic of Kodaly Methodology (Magia metody Kodaly’a) – Soma Szabó

jako dziecko uczył się w szkole podstawowej Zoltán Kodály’a według zasad jego metodyki. Studiował dyrygenturę chóralną w Akademii Muzycznej Ferenca Liszta w Budapeszcie, w 1998 roku został dyrygentem chóru mieszanego Cantemus Mixed Choir. Jest także dyrektorem artystycznym chóru chłopięcego Banchieri Singers. Wykłada w Cantemus Choral Institute Hungary w Nyiregyhaza na Węgrzech. Prowadzi warsztaty metodyczne dla dyrygentów, nauczycieli muzyki i uczestników chórów szkolnych, propaguje metodę Zoltana Kodaly’a w Wielkiej Brytanii, Finlandii, Francji, Japonii, Hong Kongu i w USA.

3) Strutture compositive elementari per un nuovo repertorio (Podstawowe struktury kompozycyjne w nowym repertuarze) – prof. Grazia Abba

profesor dyrygowania i śpiewu w Konserwatorium w Turynie we Włoszech, kierownik Departamentu Dydaktyki, publikuje teksty analizujące repertuar przeznaczony dla chórów dziecięcych i dziecięcych teatrów muzycznych, współpracowała m.in. z Akademią św. Cecylii w Rzymie prowadząc kursy i szkolenia dla nauczycieli szkół elementarnych i dyrygentów chórów dziecięcych. Prowadzi chór dziecięcy Coro di Voci Bianche.

4) Elementy Metody Suzuki, jako znakomite przygotowanie do muzykowania zespołowego najmłodszych uczniów – mgr Dorota Obijalska

muzyk i nauczyciel gry na skrzypcach w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Olsztynie. Absolwentka Akademii Muzycznej w Gdańsku. Od 10 lat jest członkiem kwartetu CON FLAUTO, który koncertuje na terenie Warmii i Mazur. Jest współautorką znanego w Polsce zbioru utworów na skrzypce i fortepian „Skrzypiące nutki”, wydanego w 2001 r. przez PWM Kraków. Prowadzi warsztaty dla nauczycieli klas skrzypiec, propagując Metodę Suzuki.

5) Dziecięce zespoły perkusyjne, inspiracje i wyzwania – dr hab. Bernard Maseli

wibrafonista, kompozytor, aranżer, producent, pedagog, wykładowca na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach, karierę rozpoczął z zespołem „WALK AWAY”, z którym nagrał dziesięć płyt długogrających i brał udział we wszystkich największych festiwalach jazzowych w kraju i za granicą (czterokrotnie festiwal „Jazz Jamboree” w Warszawie, jest autorem wielu kompozycji i aranżacji (również produkcje radiowe), nagrał ponad siedemdziesiąt płyt.

6) Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole – możliwości i ograniczenia – dr Joanna Biczak

doktor nauk o zdrowiu, pedagog specjalny w zakresie rewalidacji upośledzonych umysłowo, tyflopedagog, fizjoterapeuta.

7) Kształtowanie wyobrażeń, wprowadzanie pojęć i notacji muzycznej we wczesnej edukacji muzycznej dziecka – dr Roma Ławrowska

doświadczony pedagog muzyki, autorka książek, podręczników akademickich i licznych publikacji związanych z problematyką kształcenia muzycznego dzieci i nauczycieli, a w szczególności z pedagogiką rytmu i ruchu z muzyką, jest pracownikiem Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, gdzie wiele lat prowadziła Katedrę Edukacji Artystycznej. Od lat współpracuje ze środowiskiem nauczycieli, jest współredaktorką pisma Wychowanie Muzyczne. Najbardziej znane i polecane publikacje to: „Muzyka i ruch”, „Uczeń i nauczyciel w edukacji muzycznej”, „Rytm, muzyka, taniec w edukacji”, „Muzyczne animacje”.

8) Metoda Emila Jaques-Dalcroze’a na zajęciach zespołu rytmiki w szkole muzycznej I stopnia – mgr Agnieszka Orłowska

nauczyciel dyplomowany, od 26 lat pracuje w Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Oskara Kolberga w Szczecinku (rytmika i kształcenia słuchu oraz przedmioty na Wydziale Rytmiki w SM II st., który sama organizowała od podstaw. Od początku pracy zawodowej prowadzi zespoły rytmiki na różnych poziomach edukacyjnych. Co roku przygotowuje pokazy kompozycji przestrzenno – ruchowych dla społeczności lokalnej. Choreografie są też prezentowane od ponad 20 lat na Ogólnopolskich Warsztatach Rytmiki w Pile. Prowadzi regionalne warsztaty dla nauczycieli szkół muzycznych I stopnia. W październiku 2015 r. organizowała I Regionalny Przegląd Zespołów Dziecięcych szkół muzycznych I stopnia regionu zachodniopomorskiego.

9) Rozwijanie zamiłowania do zespołowego muzykowania poprzez śpiew, ruch i grę na instrumentach według idei wychowania muzycznego Carla Orffa – mgr Monika Kionka

nauczyciel w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Katowicach, gdzie prowadzi rytmikę w klasach I – III oraz w klasach starszych, a także jest dyrygentem szkolnej orkiestry smyczkowej, absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach dwóch specjalności: Rytmika oraz Dyrygentura Chóralna, a także Studium Wychowania Muzycznego Carla Orffa w Akademii Muzycznej w Warszawie i Summer Course w Mozarteum University’s Orff Institute w Salzburgu. Jej działania pedagogiczno-artystyczne obejmują realizację interpretacji ruchowo-przestrzennych muzyki, opracowywanie instrumentacji utworów, komponowanie utworów chóralnych oraz własne projekty autorskie. Otrzymała stypendium z Fundacji Carla Orffa na Special Course 2014/2015 „Advanced Studies in Music and Dance Education – Orff Schulwerk” w Mozarteum University’s Orff Institute Salzburg w Austrii, który ukończyła w czerwcu 2015 roku.

10) Zastosowania wybranych techniki kontrapunktycznych w zabawach i ćwiczeniach opartych na „Fraszkach muzycznych” Ewy Jakubowskiej. Studium praktyczne w kontekście zajęć indywidualnych i zbiorowych na początkowym etapie nauki – mgr Ewa Jakubowska

muzykolog, absolwentka Studium Pedagogiki AM (Teoria Muzyki, Improwizacja fortepianowa), wiceprezes Stowarzyszenia Pedagogów i Miłośników Rytmiki. Prowadzi kursy dla nauczycieli (m.in dla CEA, CENSA, SPIMR, EGUROLA STUDIO, KLANZA, WOAK, SAMICK MUSIC SCHOOL CO SEUL, MUSIKSEMINARHUSAR Luzern, HAGESCHOOL Haarlem). Jest autorką ponad 200 piosenek i zabaw muzycznych publikowanych w wielu podręcznikach, zbiorach, na płytach CD (Edukacja Polska, MacEdukacja, AMM, Żak, Yuka, PWN, WSiP, MAW, Aida, Omnia i in.). Portal Narodowego Instytutu Audiowizualnego muzykotekaszkolna.pl opublikował jej 4 pierwsze „Fraszki Muzyczne” wraz z obszernym komentarzem autorskim.

11) Specyfika i metody motywowania uczniów do ćwiczenia na instrumencie w okresie edukacji wczesnoszkolnej w szkole muzycznej I stopnia

dr Małgorzata Sierszeńska-Leraczyk

psycholog kliniczny, doktor w dziedzinie nauk o sztuce, wykładowca psychologii w Akademii Muzycznej w Poznaniu i w Bydgoszczy, psycholog szkolny w PPSM w Poznaniu, prowadzi wykłady i seminaria w szkołach muzycznych oraz w ramach ogólnopolskich kursów CEA i CENSA, jest autorką (wraz z dr Jolantą Kępińską-Welbel) podstaw programowych i koncepcji specjalistycznego poradnictwa dla szkół artystycznych w Polsce.

dr Jolanta Kępińska-Welbel

psycholog kliniczny, organizowała i prowadziła zajęcia w ramach wszystkich edycji Podyplomowego Studium Psychologii Muzyki w UMFC. Brała udział czynny w wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych. Jest autorką licznych publikacji, prowadziła i konsultowała prace naukowe z psychologii muzyki. Była wykładowcą w szkoleniach, seminariach i warsztatach CEA i CENSA.

***************************************************************************

Chętnych do czynnego udziału w Konferencji Naukowej Wyzwania współczesnej szkoły muzycznej I st. Specyfika kształcenia małego dziecka prosimy o wypełnienie załączonego formularza [temat, słowa kluczowe i główne tezy wystąpienia oraz wybrane warsztaty] i przesłanie go na adres mailowy Sekretarza Konferencji do dnia 31 stycznia 2016:

konferencjawem@akademiasztuki.eu

lub drogą pocztową na adres:
Wydział Edukacji Muzycznej, ul. Grodzka 50, 70–560 Szczecin.

Opłata konferencyjna dotycząca czynnego udziału wynosi 100 zł i obejmuje: materiały konferencyjne, publikację referatu w monografii naukowej (po uzyskaniu pozytywnej recenzji), bufet kawowy podczas obrad oraz uczestnictwo w wybranych warsztatach.

Opłaty prosimy dokonać do dnia 29 lutego 2016 na konto Akademii Sztuki w Szczecinie:

25 1440 1143 0000 0000 1215 0008 – Bank Nordea S.A.

Opłata konferencyjna nie obejmuje noclegu.

Kolejne informacje dotyczące szczegółowego programu oraz miejsca obrad podczas Konferencji Naukowej i warsztatów w trakcie Seminarium zostaną Państwu przekazane w Komunikacie nr 3.

 

Serdecznie zapraszamy

dr Barbara Halec – Prodziekan Wydziału Edukacji Muzycznej

dr Alicja Delecka-Bury – Kierownik Zakładu Edukacji Muzycznej   

formularz zgłoszenia Konferencja

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *