Konferencja naukowa Specyfika kształcenia małego dziecka

21-22 marca 2016 | poniedziałek i wtorek | Sala Kameralna | Szczecin

warsztaty 22-23 marca 2016 | wtorek i środa | Pałac pod Globusem | Szczecin

 

 

Zakład Edukacji Muzycznej Wydziału Edukacji Muzycznej zaprasza na konferencje naukową pt. „Wyzwania współczesnej szkoły muzycznej I st. Specyfika kształcenia małego dziecka”. Organizatorzy o wydarzeniu:

Ufamy, że planowana Konferencja stanie się międzynarodową platformą wymiany doświadczeń, pedagogicznej i psychologicznej refleksji naukowej oraz głębokiej debaty na temat niewątpliwego wpływu ewolucji współczesnej kultury na profesjonalną edukację artystyczną. Zmiany w polskim szkolnictwie muzycznym I st., ustawowe obniżenie obowiązku szkolnego, coraz młodsze dzieci w szkole, wkraczająca do szkół muzycznych edukacja medialna budzą wiele pytań i wątpliwości. Przede wszystkim o sens istnienia i jakość dzisiejszej szkoły muzycznej. Jakich wymaga zmian? Jaki jest/będzie charakter pracy nauczyciela, w jakie kompetencje merytoryczne, metodyczne i moralne powinien być wyposażony? Jaka jest rola nauczyciela we wczesnej edukacji muzycznej? Jakimi metodami może się posłużyć? Czy kształcenie nauczycieli na uczelniach artystycznych dostarcza wystarczającej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej dotyczącej nauczania małych dzieci oraz roli muzykowania zespołowego?

Prosimy przygotować do wspólnej dyskusji 20-min referat w wybranej grupie problemowej:

 1. Formalna edukacja muzyczna w kontekście zmian społeczno-ekonomicznych.
 2. Kształcenie muzyczne małego dziecka w doświadczeniach innych krajów.
 3. Psychopedagogiczne uwarunkowania wczesnej edukacji muzycznej.
 4. Kompetencje i dyspozycje osobowościowe nauczycieli małych dzieci.
 5. Metody kształcenia muzycznego specyficzne dla edukacji wczesnoszkolnej. Doświadczenia polskie i innych krajów.
 6. Sukcesy i porażki małego ucznia.

 

Planujemy także możliwość udziału w bezpłatnych warsztatach dla nauczycieli dotyczących metodyki pracy z małym dzieckiem w szkole muzycznej. Proponujemy:
1. Zespoły smyczkowe;

 1. Zespoły rytmiczne;
 2. Zespoły wokalne;
 3. Zespoły perkusyjne;
 4. Zespoły fletowe;
 5. Zespoły taneczne.

 

Warsztaty odbędą się w dniach 22 i 23 marca 2016, czyli we wtorek i w środę.

 

Chęć wzięcia udziału w konferencji wraz z tematem wystąpienia prosimy zgłosić na adres mailowy Kierownika Zakładu Edukacji Muzycznej WEM AS:

alicja.delecka-bury@akademiasztuki.eu najpóźniej do 30 listopada 2015.

Zainteresowanym prześlemy formularz oraz uzupełnione dane dotyczące m.in. opłaty konferencyjnej (max 300 zł) i proponowanych noclegów.