Konferencja Naukowa „(Od)głosy współczesności. Muzyka wokalno-instrumentalna początku XXI wieku”

Konferencja Naukowa | 17 – 18 października  2017 | piątek, sobota| Sala Kameralna | Pałac pod Globusem |
Zgłoszenia tylko do 17 października!

Akademia Sztuki w Szczecinie zaprasza do udziału w projekcie, którego celem jest analiza problematyki wykorzystania głosu ludzkiego w muzyce początku XXI wieku. Przewidywana jest część teoretyczna, której trzon stanowić będą wykłady współczesnych kompozytorów polskich, a także koncert prezentujący utwory wspomnianych twórców. Celem obu tych zdarzeń jest stworzenie płaszczyzny do artystycznego i naukowego dialogu pomiędzy Akademią Sztuki i innymi ośrodkami artystyczno-naukowymi w Polsce, umożliwienie wymiany poglądów pomiędzy twórcami, teoretykami i wszystkimi osobami interesującymi się zagadnieniami muzyki najnowszej, przyczynienie się do lepszego zrozumienia procesów zachodzących w tej dziedzinie sztuki oraz przybliżenie omawianej problematyki zarówno muzykom profesjonalistom, nie zajmującym się dotychczas muzyką współczesną, jak i słuchaczom amatorom. „(Od)głosy współczesności” są kontynuacją projektu „Dialog nowoczesności z tradycją w muzyce XX i XXI wieku” (12-13. 05. 2017).

Zaproszenie do udziału w konferencji przyjęli: dr hab. prof. UMFC Alicja Gronau-Osińska (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie; tytuł referatu: Wpływ języka tekstu na założenia kompozytorskie muzyki wokalnej i wokalno-instrumentalnej w ujęciu kompozytora.), dr hab. prof. AM Monika Kędziora (Akademia Muzyczna w Poznaniu; tytuł referatu: Między słowem a dźwiękiem. O „umuzycznianiu” tekstu.), dr hab. Aleksander Nowak (Akademia Muzyczna w Katowicach; tytuł referatu: Śpiew a rytm.) i dr Marcin Kopczyński (Akademia Muzyczna w Bydgoszczy; tytuł referatu: Pieśni w mojej twórczości.). Ponadto w konferencji udział weźmie mgr Aleksandra Garbal (Toszek; tytuł referatu: Poezye Michelangelo Buonarrotiego z pespektywy analityczno-interpretacyjnej.). Akademię Sztuki w Szczecinie reprezentować będzie dr Artur Cieślak (tytuł referatu: Sposoby traktowania słowa w moich kompozycjach z udziałem głosu ludzkiego.).

Wykonawcami koncertu będą Lilianna Zalesińska (mezzosopran) i Piotr Szymanowicz (fortepian). W programie: Prośba o skrzydła op. 56 nr 1 i Kłamstwo op. 56 nr 2 do słów Leopolda Staffa (2011) Marcina Kopczyńskiego, Zwei selbstverfasste Lieder für Mezzosopran und Klavier (2013) Alicji Gronau, Trzy pieśni do słów Tadeusza Różewicza (2008) Artura Cieślaka, E. D. Monodram na mezzosopran i fortepian do tekstów E. Dickinson (2011) Moniki Kędziory, Trzy krótkie pieśni na tenor i fortepian (2006/2007) Aleksandra Nowaka oraz Poezye Michała Anioła Buonarrotego na mezzosopran i fortepian (2016) Aleksandry Garbal.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do czynnego udziału w części teoretycznej, prosząc o przygotowanie dwudziestominutowego referatu odnoszącego się w jakiś sposób do tematu całego projektu. Niezmiennie liczymy również na Państwa udział w koncercie, w charakterze życzliwych i pozbawionych uprzedzeń estetycznych słuchaczy.

Zgłoszenia udziału w konferencji wraz z tematem wystąpienia prosimy przysyłać do 17 października 2017 na adres mailowy Artura Cieślaka, kierownika projektu: artur.cieslak@akademiasztuki.eu. Zainteresowanym prześlemy formularz oraz informacje organizacyjne. Opłata konferencyjna: 300 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *